Forskning

 • 20.01.2020
  Vurderer Ahus-virksomhet på LHL-sykehuset på Jessheim

  LHL og Ahus har signert en intensjonsavtale om å undersøke mulighetene for at Ahus kan overta og videreføre hjertebehandlingen som LHL i dag driver ved LHL-sykehuset på Jessheim. I avtalen er partene også enige om å se på mulighetene for at...

 • 08.01.2020
  Hvordan fungerer medisinfri behandling i psykisk helsevern?

  Siden 2017 har Ahus hatt en egen medisinfri døgnenhet innen psykisk helsevern. Nå skal en forskningsgruppe se nærmere på utfallet av en slik behandling.

 • 02.01.2020
  Trener seg i form før kreftoperasjon

  - Så langt har vi oppnådd vesentlig mer fornøyde pasienter, og vi får færre alvorlige komplikasjoner. I tillegg bruker vi totalt sett mindre helseressurser, sier avdelingsleder Geir Arne Larsen i gastrokirurgisk avdeling, etter å ha endret...

 • 20.12.2019
  Rekordstore forskningstildelinger til Akershus universitetssykehus

  Akershus universitetssykehus (Ahus) har fått både mange og store tildelinger av forskningsmidler for 2020. Midlene går blant annet til forskning på blodkreft, ME, fedme og demens.

 • 16.12.2019
  Endring i ringegrenser for varsling av grovt patologiske prøvesvar ved Kongsvinger

  Ved Akershus universitetssykehus Nordbyhagen og Kongsvinger har man til nå benyttet stort sett de samme ringegrensene for varsling av grovt patologiske medisinsk biokjemiske prøvesvar, med noen unntak.

 • 16.12.2019
  Åpningstider blodprøvetaking julen 2019

 • 16.12.2019
  Prøveforsendelse og helligdager, julen 2019

  For dere som har transporttjeneste fra Ahus, så hentes det prøver som følgende i julen:

 • 16.12.2019
  Prøvetaking til koagulasjonsanalyser – underfylte citratrør

  Vi mottar hver dag flere citratrør til koagulasjonsanalyser som er underfylte, dvs. ikke fylt opp med blod til markering på glasset.

 • 10.12.2019
  Her 3D-printes knokler og bein

  Ved hjelp av 3D-print-teknologi kan ortopedene på Ahus øve på tredimensjonale plastmodeller av brukne knokler og bein, basert på vanlige CT- og MR-bilder. Dette kan bli et nyttig verktøy for å planlegge og gjennomføre operasjon.

 • 06.12.2019
  En bedre start for de aller minste

  Syke nyfødte og premature barn får mer ro og nærhet til sine foreldre etter at familiebaserte rom er blitt et tilbud i avdeling nyfødt intensiv på Ahus. - Litt mer som å være hjemme, sier nybakt pappa Morten Eriksen.

 • 29.11.2019
  Likeverdig og desentralisert kreftbehandling i hele Helse Sør-Øst

  - Løsningen som nå er innført i hele Helse Sør-Øst vil bety mye for pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen, sa helseminister Bent Høie da han onsdag besøkte Ahus.

 • 27.11.2019
  Et steg nærmere nytt kreftsenter

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Akershus universitetssykehus kan fortsette planleggingen av et nytt kreftsenter. Nybygget skal sikre befolkningen trygge og gode tjenester innen kreftdiagnostikk og kreftbehandling.

 • 18.11.2019
  Ahus avvikler parallell papirkopi av EDI-epikriser

  Flere mottakere av elektroniske (EDI) epikriser fra Ahus har av ulike årsaker fått tilsendt automatisk papirkopi parallelt med den elektroniske meldingen. Fra 11. november 2019 avvikles automatisk utsendelse av slik papirkopi.

 • 18.11.2019
  Nytt virksomhetssertifikat på Ahus

  Alle virksomheter som utveksler meldinger over Norsk Helsenett benytter tidsbegrensede sertifikater til meldingskryptering og autentisering. Ahus tok i bruk nytt sertifikat 5. november kl. 23:59.

 • 18.11.2019
  Bruk av faks ved varebestillinger utgår ved laboratoriet på Ahus, Nordbyhagen

  Vi avvikler vår bruk av faks for varebestillinger fra og med 1. desember 2019.

 • 07.11.2019
  Stor variasjon i behandling av gulsott

  I en nylig avlagt doktorgrad ved Ahus har Khalaf Mreihil studert effekten av fototerapi hos nyfødte med gulsott.

 • 04.11.2019
  50 år med smittevern

  I 2019 er det 50 år siden mikrobiologi og smittevern ble etablert her på sykehuset.

 • 04.11.2019
  Hepatittbussen kommer til Kongsvinger

  Har du noen gang sniffet eller injisert rusmidler? Da kan du være smittet av hepatitt C. Hepatittbussen kommer til Kongsvinger 6. november med tilbud om undersøkelser og behandling.

 • 01.11.2019
  Protese eller skruer ved lårhalsbrudd?

  En nylig avlagt PhD ved Ahus gir holdepunkter for å anbefale at flere med lårhalsbrudd kan behandles med hofteprotese i stedet for med skruer.

 • 28.10.2019
  Hoppende glad for frisk brusk

  Da fallskjermhopper Linn Amundsen Mikkelborg valgte å bli med i et forskningsprosjekt for å behandle en bruskskade i kneet, lovte hun å ta med sine behandlere på et fallskjermhopp dersom de klarte å gjøre kneet hennes bra igjen.

 • 28.10.2019
  Har planer for å møte kapasitetsutfordringene

  God utnyttelse av kapasiteten på Kongsvinger sykehus er et av flere tiltak for å møte sterk befolkningsvekst og økt behov for helsetjenester framover.

 • 25.10.2019
  Den vanskelige prognosen ved inflammatorisk tarmsykdom

  I en nylig avlagt PhD har Christine Olbjørn studert inflammatorisk tarmsykdom hos barn og unge, og sett etter markører som kan bidra til å si noe om prognosen.

 • 02.10.2019
  Skreddersydd hjelp til barna som trenger det mest

  Tilpasset psykisk helsehjelp og skreddersydde tiltak for barn og unge under omsorg av barnevernstjenesten har gitt gode resultater. Nå blir Stillasbyggerne et permanent tilbud ved Ahus.

 • 27.09.2019
  Ett år med hodepine

  Denne høsten kan Ahus se tilbake på ett års erfaringer med en egen tverrfaglig poliklinikk for hodepinepasienter. -Tilbakemeldingene fra pasientene er gjennomgående positive - enkelte sier de har fått et nytt liv, sier overlege Kjersti Vetvik.

 • 24.09.2019
  Nå gis pasienter innsyn i egen journal

  Nå har Ahus-pasienter over 16 år tilgang til å lese deler av sin pasientjournal via helsenorge.no.

 • 23.08.2019
  Advarer mot giftig sopp

  Etter å ha fått inn tilfeller av alvorlig soppforgiftning, advarer avdelingsleder Willy Aasebø ved nyreavdelingen mot inntak av sopp som ikke har vært kontrollert av soppekspert.

 • 22.08.2019
  Styrker intensiv- og overvåkingskapasiteten

  Fire nye intermediærsenger står klare for bruk på Ahus. - Dette gir oss nå nødvendig styrking av en presset overvåkingskapasitet, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

 • 21.08.2019
  Ny CT-maskin til Bildediagnostisk avdeling, seksjon Ski

  Bildediagnostisk avdeling på Ski har startet arbeidet med anskaffelse av ny CT.

 • 19.07.2019
  Å leve med kreftsykdom

  - Du må finne din egen drivkraft, sier Marit Høgås. Som erfaringskonsulent deler hun sine erfaringer med å leve med kreft i et lærings- og mestringskurs for kreftpasienter og pårørende på Ahus.

 • 27.06.2019
  Naltrekson mot opioid-avhengighet

  Zill-E-Huma Latif disputerte nylig med sin doktorgrad om bruk av legemiddelet naltrekson i behandling av personer som er avhengige av opioider.

 • 21.06.2019
  Dette er viktig for oss

  6. juni ble Hva er viktig for deg-dagen markert ved at pasienter, pårørende og ansatte fikk anledning til å svare på dette spørsmålet. Neste steg blir å lytte til svarene, og bruke disse i forbedringsarbeid. Her finner du dem!

 • 19.06.2019
  Nye nåler, prøveglass og plastbeholdere

  Vi har ny leverandør for noe prøvetakingsutstyr. Endringen har ingen betydning for behandling av prøvene. Prøvetakingsutstyr dere allerede har, benyttes til utløpsdato eller når lageret er tomt.

 • 19.06.2019
  Mulig å avvikle papirsvar fra laboratoriene

  Laboratoriene sender elektroniske svar til alle som kan motta dette. Elektroniske meldinger til primærhelsetjenesten blir overvåket og eventuelle feilmeldinger følges opp av våre IKT-rådgivere. Dette gjør det mulig å avvikle papirsvar fra Ahus.

 • 19.06.2019
  Transporttjenesten sommer 2019

  Vår transporttjeneste kjører vanlige ruter gjennom sommeren.

 • 19.06.2019
  Journalføring på Ahus av prøver analysert ved Ahus sine laboratorier

  Alle prøver som analyseres ved Ahus sine laboratorier, journalføres på sykehuset og er tilgjengelig ved innleggelse eller poliklinisk konsultasjon. Dette gjelder også for prøver vi får tilsendt fra primærhelsetjenesten.

 • 19.06.2019
  Næringsmidler fra seksjon for Behandlingshjelpemidler på Ahus

  Seksjon for Behandlingshjelpemidler leverer næringsmidler på blå resept til hjemmeboende pasienter (inkludert beboere i omsorgsbolig).

 • 19.06.2019
  Antibiotikaresistens i Ahus sitt opptaksområde

  Avdeling for mikrobiologi og smittevern utarbeider årlig en rapport for å følge utviklingen av antibiotikaresistens på Akershus universitetssykehus og i primærhelsetjenesten i sykehusets opptaksområde.

 • 19.06.2019
  Intrinsisk faktor antistoff analyseres nå på Ahus

  Fra 8. april 2019 analyseres Intrinsisk faktor antistoff (Anti-IF) på Ahus. Dette fører til redusert svartid.

 • 18.06.2019
  Forskning på biomarkører – viktig for å vite mer om KOLS og hjertesvikt

  Jacob Winther forsvarte nylig sin doktorgrad ved Akershus universitetssykehus. I sin avhandling har Winther og hans medarbeidere undersøkt nivået av natrium og to nye biomarkører blant pasienter innlagt på sykehus med akutt tung pust.

 • 18.06.2019
  Internasjonal pris for innovativ forskning

  Forsknings- og innovasjonsprosjektet CAPABLE handler om å la innbyggerne nyttiggjøre seg sine egne helsedata. Prosjektet ble sist uke tildelt Thrillium II-prisen for sin innovative og nytenkende tilnærming.

 • 14.06.2019
  Prognose og kirurgisk behandling av leddbruskskader i kneet

  Hvordan er langtidsprognosen for en som har fått skade på kneets leddbrusk? Svend Ulstein disputerer med sin avhandling om leddbruskskader i kneet, kirurgisk behandling for dette, og knefunksjonen 5-10 år etter skaden.

 • 11.06.2019
  Det hjelper å øve på gode vaner

  Ved hjelp av rollespill og gruppeøvelser trener helsepersonell på god pasientkommunikasjon i kurset "fire gode vaner". - Måten vi kommuniserer på har stor betydning for utfallet av behandlingen vi gir, sier kursinstruktør Inge Skråmm.

 • 07.06.2019
  Fremragende forskere ved Ahus

  Tre forskere ble 7. juni hedret med de årlige forskningsprisene ved Akershus universitetssykehus (Ahus). De tre forskningsartiklene omhandler henholdsvis diagnostisering av hjertesykdom, røyking under svangerskap, samt behandling av opioida...

 • 22.05.2019
  Forskning på gode vaner endrer spesialisthelsetjenesten

  I 2005 var det bare onkologene blant sykehusleger som hadde kommunikasjonskurs som ledd i spesialistutdanningen. Det ville Pål Gulbrandsen gjøre noe med, og hentet kommunikasjonskurset «Fire gode vaner» til Norge.

 • 15.05.2019
  Endring i rutiner ved undersøkelser som medfører bruk av jodholdige kontrastmidler

  BDA undersøker et stort antall pasienter der intravenøs- eller arteriell kontrast er et viktig bidrag til å få gode undersøkelser. Kontrastmidler kan påvirke nyrefunksjonen, og må derfor brukes med varsomhet hos mennesker med nedsatt nyrefunksjon.

 • 26.04.2019
  Åpen temakveld - slik satser vi på den eldre pasient

  Vi inviterer innbyggere, medarbeidere og våre samarbeidspartnere til åpen temakveld om sykehusets satsing på den eldre pasient, 7. mai kl. 18-20.

 • 24.04.2019
  Åpen dag om robotkirurgi

  Tirsdag 7. mai kl. 13-15 arrangeres åpen dag om robotkirurgi på Ahus. Hør om hva robotkirurgi er, om bruken av operasjonsrobot på Ahus, og tanker om utvikling i fremtiden. Det vil også være mulig å prøve roboten fra kl. 9-15.

 • 12.04.2019
  Konvolutter for biologisk materiale

  Våre konvolutter for biologisk materiale har en lukkemekanisme som dessverre ikke limer tilstrekkelig.

 • 12.04.2019
  Blodprøvetaking til hematologiske analyser, 4 ml EDTA-glass

  Vi minner om at blodprøver til hematologiske analyser fremdeles skal tas på 4 ml EDTA glass (korte).

 • 12.04.2019
  Nye serumrør uten gel

  Serumrør uten gel med rød kork fases ut og nytt rør har rød kork med sort ring. Det nye røret har clot activator som bidrar til at serumet blir bedre til blant annet medikamentanalyser.

Fant du det du lette etter?