Forskning

 • Øystein Mæland
  09.04.2020
  Nå er nær 100 koronapasienter utskrevet fra Ahus

  Onsdag 8. april er 95 pasienter som har vært innlagt for Covid-19 utskrevet fra Ahus. - Det er det all grunn til å glede seg over. Jeg er stolt over all innsats som er lagt ned til beste for pasientene i disse ukene, sier administrerende di...

 • 06.04.2020
  Respiratorkapasiteten forsterkes ytterligere

  I dag får Ahus tre nye respiratorer. Det er tilstrekkelig til å dekke intensivområdene som nå er i drift på Nordbyhagen med 33 plasser, i tillegg til fem intensivplasser for ikke-covid-pasienter.

 • 03.04.2020
  Strømmer på med donasjoner til Ahus

  Siden 10. mars har Ahus mottatt over 700 eposter som gjelder enten donasjoner eller salg knyttet til koronaviruset. - Jeg synes det er stort. Vi møter omsorg fra folk utenfor sykehuset, sier seksjonsleder på innkjøpsavdelingen Dag Erik Danielsen.

 • 02.04.2020
  Ahus tilføres tre ekstra respiratorer

  Torsdag 2. april får Ahus tilført tre respiratorer lånt fra LHL-sykehuset på Gardermoen. To er umiddelbart klare til bruk, en krever litt tilleggsutstyr som raskt kan skaffes.

 • 02.04.2020
  Ahus starter med videokonsultasjoner etter rask etablering

  Når fysisk undersøkelser ikke er mulig eller nødvendig kan Ahus-pasienter nå få konsultasjoner over video. Løsningen skal framover tas i bruk ved alle kliniske områder.

 • 02.04.2020
  Rekvisisjon for svangerskapsprøver

  Førstegangsprøver ved svangerskap, med AB0 og antistoffscreening, kan tas allerede i uke 6 av svangerskapet. Samtidig er det innført en endring i hvilke infeksjonsparametre som inngår i førstegangsprøven.

 • 02.04.2020
  Endring av rutine ved blodprøvetaking til ACTH

  Fra og med 6. april trenger ikke ACTH tas på kalde glass og settes på isvann.

 • 02.04.2020
  Nytt instrument til HIV og immunsviktutredning

  3. februar 2020 tok Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi i bruk et nytt instrument, Aquios CL flowcytometer, til bestemmelse av lymfocytt-subgrupper.

 • 02.04.2020
  Ahus-ansatte kommer tilbake på jobb

  Mandag 23. mars var 768 Ahus-ansatte i karantene. Nå vender svært mange tilbake på jobb. Torsdag 2. april er tallet nede i 218. Om lag 80 er ventet å være klare for jobb igjen i løpet av påskeuken. - Karantenen er nå over for mange. I tille...

 • 30.03.2020
  Foreldre må fortsatt søke helsehjelp for sine barn

  Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus) opplever som andre barneavdelinger i Norge at det er lavere aktivitet enn normalt på denne tiden. Foreldre og barn skal være trygge på sykehus, og klinikken har iverksatt fle...

 • 27.03.2020
  Rekordrekruttering til Ahus

  Med over 600 ansatte i karantene og et økt behov for ressurser og styrket kapasitet, har HR hatt nok å henge fingrene i de siste ukene. Men til gjengjeld har interessen blant jobbsøkerne vært unormalt stor. Finn.no kunne nylig melde at en s...

 • I et slikt rom i intensivseksjonen vil koronasmittede med behov for respirasjonsstøtte ligge.
  27.03.2020
  Intensivkapasiteten framover

  Ahus planlegger for økning av ordinære intensivkapasitet opp til 65 senger. For å få til dette må det tas i bruk alternative lokaler som rigges til intensivplasser. Kapasiteten økes nå i takt med utviklingen.

 • Vibecke Sørensen
  24.03.2020
  Har til nå hatt elleve koronapasienter på respirator

  Ahus er det sykehuset i Norge som per i dag har det største tilfanget av koronasyke pasienter som trenger intensivbehandling. I dag ligger ni koronapasienter på intensiv - åtte av disse på respirator. - Vi forbereder oss på at det b...

 • akuttmottak Nordbyhagen
  20.03.2020
  Godt forberedt i akuttmottaket

  Akuttmottaket på Nordbyhagen er nå delt i to soner: Én sone for mulig Covid-19 og én for pasienter uten mistanke om Covid-19. - Vi er godt forberedt, sier seksjonsleder Line Todal.

 • nyfødt
  13.03.2020
  Informasjon til fødende

  Vi har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.

 • 13.03.2020
  Utsetter planlagte operasjoner

  For å styrke intensivkapasiteten utsetter Akershus universitetssykehus alle planlagte operasjoner, med unntak for kreftbehandling og øyeblikkelig hjelp.

 • 09.03.2020
  Avdeling nyfødt intensiv på Ahus er berørt av koronaviruset

  En ansatt på Avdeling nyfødt intensiv i Barne- og ungdomsklinikken på Ahus har testet positivt for koronaviruset.

 • 03.03.2020
  Koronavirus - informasjon til pasienter og besøkende

  Har du time på sykehuset eller skal besøke noen er det viktig at du ikke tar med deg koronasmitte inn i sykehuset:

 • Evandro Fei Fang tildeles Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere
  28.02.2020
  På sporet av en Alzheimers-kur – tildelt vitenskapelig pris

  Førsteamanuensis Evandro Fei Fang ved Ahus er tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere, for sin forskningsaktivitet innen demens og aldring.

 • Kongsvinger sykehus
  26.02.2020
  Flere pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp skal få behandling ved Kongsvinger sykehus

  Kongsvinger sykehus har siden 1. februar 2019 har vært en del av Akershus universitetssykehus HF. For å utnytte den totale kapasiteten ved helseforetaket vil nå pasientgrupper fra Eidsvoll og Ullensaker kommuner med behov for øyeblikkelig h...

 • Hjernecelle
  18.02.2020
  Høy vekt forbindes med lavere ALS-risiko

  Årsakene til at man får diagnosen ALS (amyotrofisk lateral sklerose) er i stor grad ukjente. I sin avhandling viser imidlertid Ola Nakken at det er en sammenheng mellom høy kroppsmasse-indeks, vektøkning og lav risiko for ALS senere i livet.

 • 13.02.2020
  Hjerneslagbehandlingen i Norge blir stadig bedre - men det er fortsatt rom for forbedring

  I sin doktorgradsavhandling har Angela Susan Labberton studert aspekter ved hjerneslag og behandlingskjeden for hjerneslag. Labberton og medarbeidere har undersøkt endringer i forløpet og utfall over tid, og sammenlignet tilgang til rehabil...

 • Barn_illustrasjonsfoto
  07.02.2020
  Får barn som pårørende for mye ansvar?

  Rundt ett av ti barn som er pårørende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, indikerer en nylig avlagt ph.d. Dette er et tema som har fått for lite oppmerksomhet, mener Ellen Katrine Kallander, som nylig disputerte med sin avhandling.

 • Pusterommet
  04.02.2020
  Pusterommet

  Treningstimene på Pusterommet blir stadig mer populære. Pusterommet er et trenings- og aktivitetstilbud til de som er under eller nylig har gjennomgått kreftbehandling. I anledning Verdens kreftdag 4. februar fikk Pusterommet besøk av stats...

 • 29.01.2020
  Tips fra laboratoriet: Prøver til blodtyping og antistoffscreening

  Merking av prøveglass og utfylling av rekvisisjon ifm. prøver til svangerskap, blodtyping og antistoffscreening.

 • 29.01.2020
  Bildediagnostikk på Ski sykehus stenger for CT-undersøkelser 01.01-16.02.2020

  Akershus universitetssykehus HF investerer i ny CT på Ski, og driften må derfor stenges i noen uker. Primærhelsetjenesten oppfordres til å benytte andre instanser i perioden.

 • 29.01.2020
  Blodprøvesvar i forbindelse med bildediagnostiske undersøkelser med kontrast

  Vi opplever fra tid til annen at pasienter stiller til sine CT og MR-timer uten oppdaterte blodprøvesvar.

 • tunge
  23.01.2020
  Kan vi trene oss snorkefrie?

  Trening er bra for det aller meste - nå også snorking. Snorkere og pasienter med søvnapné kan ha fordel av å trene tunga og ansiktsmusklene, viser nyere forskning. Søvnforsker Harald Hrubos-Strøm ved Ahus ønsker å forske på metoden i Norge.

 • LHL
  20.01.2020
  Vurderer Ahus-virksomhet på LHL-sykehuset på Jessheim

  LHL og Ahus har signert en intensjonsavtale om å undersøke mulighetene for at Ahus kan overta og videreføre hjertebehandlingen som LHL i dag driver ved LHL-sykehuset på Jessheim. I avtalen er partene også enige om å se på mulighetene for at...

 • medisinfri behandling
  08.01.2020
  Hvordan fungerer medisinfri behandling i psykisk helsevern?

  Siden 2017 har Ahus hatt en egen medisinfri døgnenhet innen psykisk helsevern. Nå skal en forskningsgruppe se nærmere på utfallet av en slik behandling.

 • Terje Anti
  02.01.2020
  Trener seg i form før kreftoperasjon

  - Så langt har vi oppnådd vesentlig mer fornøyde pasienter, og vi får færre alvorlige komplikasjoner. I tillegg bruker vi totalt sett mindre helseressurser, sier avdelingsleder Geir Arne Larsen i gastrokirurgisk avdeling, etter å ha endret...

 • illlustrasjonsfoto
  20.12.2019
  Rekordstore forskningstildelinger til Akershus universitetssykehus

  Akershus universitetssykehus (Ahus) har fått både mange og store tildelinger av forskningsmidler for 2020. Midlene går blant annet til forskning på blodkreft, ME, fedme og demens.

 • 16.12.2019
  Endring i ringegrenser for varsling av grovt patologiske prøvesvar ved Kongsvinger

  Ved Akershus universitetssykehus Nordbyhagen og Kongsvinger har man til nå benyttet stort sett de samme ringegrensene for varsling av grovt patologiske medisinsk biokjemiske prøvesvar, med noen unntak.

 • 16.12.2019
  Åpningstider blodprøvetaking julen 2019

 • 16.12.2019
  Prøveforsendelse og helligdager, julen 2019

  For dere som har transporttjeneste fra Ahus, så hentes det prøver som følgende i julen:

 • 16.12.2019
  Prøvetaking til koagulasjonsanalyser – underfylte citratrør

  Vi mottar hver dag flere citratrør til koagulasjonsanalyser som er underfylte, dvs. ikke fylt opp med blod til markering på glasset.

 • 3d-printing av kne
  10.12.2019
  Her 3D-printes knokler og bein

  Ved hjelp av 3D-print-teknologi kan ortopedene på Ahus øve på tredimensjonale plastmodeller av brukne knokler og bein, basert på vanlige CT- og MR-bilder. Dette kan bli et nyttig verktøy for å planlegge og gjennomføre operasjon.

 • nyfødt
  06.12.2019
  En bedre start for de aller minste

  Syke nyfødte og premature barn får mer ro og nærhet til sine foreldre etter at familiebaserte rom er blitt et tilbud i avdeling nyfødt intensiv på Ahus. - Litt mer som å være hjemme, sier nybakt pappa Morten Eriksen.

 • Helseministeren
  29.11.2019
  Likeverdig og desentralisert kreftbehandling i hele Helse Sør-Øst

  - Løsningen som nå er innført i hele Helse Sør-Øst vil bety mye for pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen, sa helseminister Bent Høie da han onsdag besøkte Ahus.

 • Akershus universitetssykehus
  27.11.2019
  Et steg nærmere nytt kreftsenter

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Akershus universitetssykehus kan fortsette planleggingen av et nytt kreftsenter. Nybygget skal sikre befolkningen trygge og gode tjenester innen kreftdiagnostikk og kreftbehandling.

 • 18.11.2019
  Ahus avvikler parallell papirkopi av EDI-epikriser

  Flere mottakere av elektroniske (EDI) epikriser fra Ahus har av ulike årsaker fått tilsendt automatisk papirkopi parallelt med den elektroniske meldingen. Fra 11. november 2019 avvikles automatisk utsendelse av slik papirkopi.

 • 18.11.2019
  Nytt virksomhetssertifikat på Ahus

  Alle virksomheter som utveksler meldinger over Norsk Helsenett benytter tidsbegrensede sertifikater til meldingskryptering og autentisering. Ahus tok i bruk nytt sertifikat 5. november kl. 23:59.

 • 18.11.2019
  Bruk av faks ved varebestillinger utgår ved laboratoriet på Ahus, Nordbyhagen

  Vi avvikler vår bruk av faks for varebestillinger fra og med 1. desember 2019.

 • Khalaf Mreihil
  07.11.2019
  Stor variasjon i behandling av gulsott

  I en nylig avlagt doktorgrad ved Ahus har Khalaf Mreihil studert effekten av fototerapi hos nyfødte med gulsott.

 • Mikrobiologi
  04.11.2019
  50 år med smittevern

  I 2019 er det 50 år siden mikrobiologi og smittevern ble etablert her på sykehuset.

 • Hepatittbussen
  04.11.2019
  Hepatittbussen kommer til Kongsvinger

  Har du noen gang sniffet eller injisert rusmidler? Da kan du være smittet av hepatitt C. Hepatittbussen kommer til Kongsvinger 6. november med tilbud om undersøkelser og behandling.

 • Hoftebrudd
  01.11.2019
  Protese eller skruer ved lårhalsbrudd?

  En nylig avlagt PhD ved Ahus gir holdepunkter for å anbefale at flere med lårhalsbrudd kan behandles med hofteprotese i stedet for med skruer.

 • NCP fallskjermhopp
  28.10.2019
  Hoppende glad for frisk brusk

  Da fallskjermhopper Linn Amundsen Mikkelborg valgte å bli med i et forskningsprosjekt for å behandle en bruskskade i kneet, lovte hun å ta med sine behandlere på et fallskjermhopp dersom de klarte å gjøre kneet hennes bra igjen.

 • 28.10.2019
  Har planer for å møte kapasitetsutfordringene

  God utnyttelse av kapasiteten på Kongsvinger sykehus er et av flere tiltak for å møte sterk befolkningsvekst og økt behov for helsetjenester framover.

 • Irritabel tarmsyndrom
  25.10.2019
  Den vanskelige prognosen ved inflammatorisk tarmsykdom

  I en nylig avlagt PhD har Christine Olbjørn studert inflammatorisk tarmsykdom hos barn og unge, og sett etter markører som kan bidra til å si noe om prognosen.

Fant du det du lette etter?