- Helt nytt med en studie som ser på smerte, rus og traumer i sammenheng

Forekomsten av smerter er svært høy blant pasienter med rusavhengighet, men i dag vet man lite om sammenhengen mellom smerter, psykiske traumer og rusavhengighet. Dette har Avdeling rus og avhengighet (ARA) ved Ahus fått midler til å forske på.

Publisert 25.11.2022
Sist oppdatert 30.11.2022
Mann gående nedover grusvei
Mange studier inkluderer ikke rusavhengige blant studiedeltakerne, fordi det kompliserer bildet. NOR-APT-studien har mål om å fylle et kunnskapshull. Illustrasjonsfoto: Colourbox

​Avdeling rus og avhengighet (ARA) ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er tildelt midler fra Stiftelsen Dam til en treårig postdoktorstilling for stipendiat Anne Marciuch. 

NOR-APT-studien (Norwegian Addiction, Pain and Trauma study)​ skal kartlegge 1500 pasienter som er i rusbehandling. Målet er å få økt kunnskap om forekomst av smerte, og hvordan smertene henger sammen med pasientenes avhengighet, livskvalitet og behandlingsbehov.  

- Med mer kunnskap om dette legger vi viktige grunnsteiner for utvikling av mer effektiv rusbehandling, sier prosjektleder Ingeborg Skjærvø. ​

Kunnskapshull​

Dette er en stor klinisk studie som vil pågå over flere år, og mange sykehus har ønsket å delta: studien vil rekruttere pasienter både fra Ahus, Oslo universitetssykehus, Sykehuset Vestfold og Sykehuset Telemark. 

Ingeborg Skjærvø

Ingeborg Skjærvø, prosjektleder i NOR-APT-studien ved Ahus.

- Vi vet fra før at det er mye fysiske og psykiske plager blant ruspasienter. Men det er helt nytt med en studie som både ser på smerte, rus og traumer i samme kontekst, sier Skjærvø. 

Hun forteller at mange studier utelater rusavhengige blant studiedeltakerne fordi de bidrar til å komplisere bildet. ​

- Dermed er det et kunnskapshull om sammenhengen mellom smerter, psykiske traumer og rusavhengighet, som vi nå prøver å fylle.

Håpet er at kartleggingen skal gi et grunnlag for å gi ruspasienter en bedre behandling.

- I dag kan klinikere være usikre på trygg smertebehandling for pasienter med avhengighet. Ubehandlede smerter kan potensielt bidra til at avhengigheten opprettholdes, sier hun.​

Mile​p​æl for avdelingen

Stiftelsen Dam har i programmet Forskning en innvilgelsesprosent på rundt 13 prosent. Det er med andre ord få prosjekter som blir innvilget. Midlene er søkt i samarbeid med Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon. 

- Dette er en milepæl for ARA. Mange har jobbet utrettelig i lang tid for å etablere forskning som en del av driften vår. Nå har den berømte snøballen virkelig begynt å rulle! Sier Geir Ebbestad, avdelingsleder i Avdeling for rus og avhengighet (ARA). ​​