Ahus doktorgrad

- Premature barn kan møte store utfordringer i livet

Barn som blir født tidligere enn svangerskapsuke 37 regnes som for tidlig fødte. De kan møte mange ekstra utfordringer i livet, både umiddelbart etter fødselen og senere i livet. Barnelege Astrid Nylander Almaas ved Akershus universitetssykehus har studert dette i sin doktorgrad.

Geir Lindhjem
Publisert 27.10.2016
En bygning med et skilt på

​Premature barn har risiko for dårlig vekst og utvikling av hjernen, og har økt sjanse for lærevansker, lavere IQ og atferdsproblemer. Disse barna kan også ha redusert vekst, og risiko for sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdom senere i livet.

I de siste tre månedene i svangerskapet skjer en enorm utvikling av barnets hjerne, den dobles i størrelse, og overflaten firedobles. Fett er den viktigste bestanddelen av hjernen, og barnet trenger langkjedete fettsyrer som omega 3 og 6 mens hjernen vokser. Under svangerskapet får de dette via morkaken, men ved prematur fødsel må disse næringsstoffene tilføres.

 

En person som smiler for kameraet
-  Vår hypotese var derfor at ekstra tilskudd av fettsyrene DHA (dokosaheksaensyre, omega 3) og AA (arakidonsyre, omega 6) etter for tidlig fødsel, i slike mengder barna skulle hatt i mors mage, ville bedre hjerneutvikling og vekst, sier Almaas

Studien besto av 129 premature barn med fødselsvekt under 1500 g., delt i en kontrollgruppe som fikk placebo og en gruppe som fikk de langkjedede fettsyrene DHA og AA etter fødsel. Ved 6 og 20 måneder fant vi økt oppmerksomhet og problemløsningsevne hos barna som hadde fått fettsyrene DHA/AA.

- Ved 8-års alder ble barna innkalt til MR av hjernen, kognitive tester, vekt og blodprøver på hormoner som regulerer vekst.  Vi fant da ikke lenger forskjell mellom gruppene og kunne ikke vise sikker effekt av fettsyrene DHA og AA på hjerneutvikling, IQ eller adferd, utdyper Almaas

- Det var ingen forskjell i vekst mellom de to gruppene. Vi fant også at veksthastighet første leveår ikke hadde betydning for BMI (body mass index), hormonnivåer og vekst eller IQ ved 8 år.  Gruppen som fikk DHA og AA hadde endring i blodprøver i form av lavere IGF-1 (Insulin-lignende vekstfaktor), et hormon som regulerer vekst og metabolske prosesser, sier hun videre

Et funn som diskuteres i studien til Almaas og hennes medarbeidere er at DHA- innholdet i blodet ved 8-års alder var derimot av betydning for IQ, og bekrefter at jevnt inntak av disse fettsyrene er viktig. Tilskudd av langkjedede fettsyrer til premature er en etablert og viktig del av nyfødtbehandlingen.

Les et mer utdypende intervju med Almaas om studien i på forskning.no