Ahus blir spydspiss for klinisk hjerteforskning

Nylig ble NorTrials hjertesenter formelt åpnet ved Akershus universitetssykehus. Senteret vil ha en nasjonal funksjon for gjennomføring av kliniske studier innen hjerte- og karsykdommer.

Publisert 16.12.2022

NorTrials senter for hjerte- og karsykdommer

NorTrials koordinerende enhet var til stede da NorTrials senter for hjerte- og karsykdommer ved Ahus markerte åpningen 14. desember 2022. Fra venstre: Ellen Johnsen (NorTrials koordinerende enhet), Marit Holmefjord Pedersen (forskningskoordinator, Ahus), Signe Øien Fretland (NorTrials koordinerende enhet), Peder Langeland Myhre (leder, NorTrials hjerte-kar) Linda Mari Godem (Forskningssykepleier, Ahus), Henrik Schirmer (Seksjonsleder for Forskning og Utvikling, Hjertemedisinsk avdeling, Ahus), Ingrid Frøshaug Forbord (Forskningssykepleier, Ahus)

NorTrials senter for hjerte- og karsykdommer er et av seks nasjonale sentre for kliniske studier, som blir spydspisser på hvert sitt felt. 

- Vi er veldig stolte av at det nasjonale NorTrials-senteret for hjerte tilfalt Ahus, sier førsteamanuensis Peder Langeland Myhre, som er senterets leder.​

Politisk satsing ​​​​på kliniske studier

NorTrials er et nasjonalt partnerskap mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet om kliniske studier. Det er d​​el av en politisk satsing med mål om å øke andelen kliniske studier i Norge, og finansieres over statsbudsjettet. Ved å etablere seks sentre for ulike faglige satsingsområder, skal NorTrials fungere som en dør inn til kliniske studier for små og store bedrifter i næringslivet, og for offentlige aktører som vil gjennomføre slike studier i Norge. 

De seks faglige satsingsområdene ble fordelt på universitetssykehusene slik: 
  • ​Kreftsykdommer: Oslo universitetssykehus HF
  • Autoimmune sykdommer og inflammasjon: Stavanger universitetssykehus HF
  • Hjernehelse og nevrologiske sykdommer: Haukeland universitetssykehus HF
  • Hjerte-karsykdommer: Akershus universitetssykehus HF
  • Medisinsk utstyr: St. Olav hospital HF
  • Fordøyelsessykdommer: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Målet er å gjøre kliniske behandlingsstudier bedre tilgjengelig for flere pasienter, og at det er tilrettelagt for gjennomføring av kliniske studier på alle sykehus, ikke bare på universitetssykehusene. Sentrene skal fungere som ansikt utad og som spydspisser for sitt satsingsområde. 

Peder Langeland Myhre

Peder Langeland Myhre, førsteamanuensis og leder av NorTrials senter for hjerte- og karsykdommer ved Ahus

Sterkt fors​kningsmiljø in​nen hjerte

At senteret for hjerte- og karsykdommer ble lagt til Ahus, forklarer Myhre med at sykehusets hjerteavdeling har fått et stadig sterkere faglig miljø de siste årene.

- Hjerteavdelingen har utvidet virksomheten, og forskningsmiljøet innen hjertemedisin har fått et stort løft, med flere store bevilgninger. På bakgrunn av dette og det faktum at Ahus har et stort pasientgrunnlag, valgte vi å søke om å bli et NorTrials-senter. Nå håper vi at NorTrials kan være med å øke deltakelse i kliniske studier og strømlinjeforme gjennomføringen av disse til glede for både pasienter, forskningsfronten og sykehusene, sier Myhre. 

Myhre peker på at Ahus i utgangspunktet er godt rigget for gjennomføring av kliniske studier med gode støttefunksjoner og fasiliteter.

- En virkelig styrke ved Ahus er analyseavdelingens datavarehus som gjør det enkelt å hente ut aggregerte data om diagnosegrupper og pasientgrunnlag. Det er dessuten et sjeldent godt samarbeid på tvers av avdelingene på Ahus, hvilket gjør det enklere å gjennomføre av studier som krever kompetanse fra flere felt.

Nasjo​nal funksjon

Myhre understreker at senteret har en nasjonal funksjon og vil dermed jobbe for å øke deltakelsen i hjerte- og kar-studier også på andre sykehus i Norge.

- Vi ønsker å etablere et nasjonalt nettverk med klinikere og forskere som er interessert i å være med på kliniske studier innen hjerte- og karsykdommer. Det er allerede betydelig kompetanse og erfaring fra kliniske hjertestudier i Norge. Vi håper å forene oss og samarbeide, slik at Norge blir et mer attraktivt land for fremtidige studier. 

Det ble dessuten nylig etablert en egen forskningsseksjon under hjertemedisinsk avdeling, som ledes av professor Henrik Schirmer. 

- Det er morsomt å være med på å bygge opp noe nytt. NorTrials er en imponerende satsing med et veldig stort potensiale, sier Henrik Schirmer. 

Fakta: Om NorTrials


NorTrials skal fungere som én vei inn i norsk spesialisthelsetjeneste for kliniske studier. Det skal være et gjensidig forpliktende partnerskap mellom de regionale helseforetakene og næringslivet for kliniske studier. NorTrials er utredet av de regionale helseforetakene i samarbeid med næringslivet. 

Styret består av de fire administrerende direktører fra de regionale helseforetakene (RHF), to representanter fra legemiddelindustrien og en representant fra bransjeorganisasjonen Melanor.

Sentrene får en funksjonstid på fem år og de får en tildeling på 2 millioner kroner årlig med øremerkede midler både til etablering av selve sentrene, og til personell. Selve studiene forutsettes eksternt finansiert.

​​​