Ahus-forskning om samhandling for eldre pasienter får støtte fra Forskningsrådet

Et forskningsprosjekt ved Ahus for å øke kunnskapen om hvordan gode samhandlende tjenester for eldre best kan utvikles har sluppet gjennom nåløyet og fått en stor bevilgning fra Forskningsrådet.

Publisert 04.05.2016
Sist oppdatert 26.10.2016
En statue foran en bygning

I oktober sendte Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) ved Ahus inn en ambisiøs søknad til Forskningsrådet om et forskningsprosjekt om hvordan utvikle gode, effektive helsetjenester for eldre. 

Studien "How do we provide better, safer and more cost-effective care pathways for older people?" fra Jorun Rugkåsa og HØKH ved Ahus har nå som ett av tolv prosjekter som blitt innvilget støtte gjennom Forskningsrådets nye store program HELSEVEL.

-Med en stadig aldrende befolkning, økonomiske innstramninger og en utvikling mot at flere tjenester skal ytes i kommunal regi trenger vi å øke kunnskapen om hvordan vi skal finne fram til gode samhandlende tjenester en gruppe med sammensatte behov, sier prosjektleder Jorun Rugkåsa.

Prosjektet består av fire deler som vil svare på følgende aktuelle spørsmål: 

  • Hvordan fungerer de nye Kommunale akutte døgnenhetene (KAD) og hvordan kan deres effekt maksimeres? 
  • Kan en enkel intervensjon hos fastlegen redusere skader som følger av medisinoverforbruk blant eldre? 
  • Hvilken rolle spiller pårørende i samhandlingen mellom forskjellige tjenester for pasienter med demens? 
  • I et stadig mer multikulturelt samfunn, er tjenestene våre rustet til å ta vare på de som er ved livets slutt?
    Fra disse delprosjektene vil man kunne si noe om overordnede temaer omkring kostnader, livskvalitet og helseulikheter hos eldre. 

Studien vil også ta for seg hva slags erfaringer og betraktninger pårørende til eldre med sammensatte behov og deres behandlere har om samhandlingen mellom sykehus og kommunale tjenester.

Forskningsrådet mottok 96 søknader til HELSEVEL utlysningen, noe som ga en innvilgelsesprosent på 12 prosent. Av de 190 millioner kronene som ble innvilget gikk, 19,9 millioner til HØKH og skal finansiere tre PhD-stipendiater og to post-doc stipendiater i tre år.
- Det er flott at vi kan rekruttere nye forskere og utvide helsetjenesteforskningen og fokuset på samhandling, sier leder av HØKH Hilde Lurås.

Mer informasjon om tildelingene på forskningsradet.no.