Åpning av nytt hjerteforskningssenter på Ahus

Et nytt senter for hjertemarkører skal forske på årsaker, forebygging og behandling av hjerteskade og hjertesvikt. Senteret ledes av professor Torbjørn Omland, med støtte fra Jebsen-stiftelsen, og åpnet formelt 1. september.

Publisert 01.09.2022
Torbjørn Omland

Daglig leder Sveinung Hole fra Jebsen-stiftelsen overrakk en plakett til senterets leder Torbjørn Omland under åpningen av det nye K. G. Jebsen- senteret for hjertemarkører.

​Biomarkører som viser sykdomsprogresjon og effekt av behandling vil gi viktig ny kunnskap som kan redde mange liv. Opprettelsen av et senter for forskning på hjertemarkører vil kunne gi svar på viktige og uløste spørsmål innen hjertemedisin.

- Dette er en stor dag, ikke bare for meg, men for universitetet og for Ahus, sa senterets leder, overlege og professor Torbjørn Omland ved Ahus og UiO, under åpningen 1. september.

Senteret er bevilget 22.5 millioner kroner fra stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, mens Akershus universitetssykehus (Ahus) og Universitetet i Oslo (UiO) følger opp med betydelige midler. Senteret har dermed et totalbudsjett på nesten 80 millioner kroner over de neste fem årene. 

- Målet er å gi svar på uløste spørsmål innen hjertemedisin og øke forståelsen på sykdomsmekanismer som kan gi hjerteskade og føre til hjertesvikt. Dette vil gjøre oss i stand til å tilby bedre forebygging og behandling av disse sykdommene, forteller Omland.

K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører

Fra venstre: Siri Lagethon Heck (Ahus), Peder Myhre (Ahus), Ida Gjervold Lunde (Ahus), Helge Røsjø (Ahus), Torbjørn Omland (Campus Ahus), Stener Kvinnsland (Rådgivende utvalg K.G. Jebsen stiftelsen), Magnus Lyngbakken (Ahus), Sveinung Hole (CEO K.G. Jebsen stiftelsen), Anett Hellebø Ottesen (Ahus).

​Kraftfu​​llt spleis​​​elag

- K.G. Jebsen-sentrene kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet til pasientbehandling. Nåløyet for å vinne frem i konkurransen er meget trangt. Det nye senteret bygger på samarbeid mellom sterke fagmiljøer ved Ahus og UiO, og er et kraftfullt spleiselag for hjerteforskning mellom institusjonene og stiftelsen. Vi gratulerer med senteret som blir det første K.G. Jebsen-senteret på Ahus, og gleder oss til fortsettelsen, sier Sveinung Hole, daglig leder i stiftelsen.

- Det er en stor ære for oss å være vertsinstitusjon for dette senteret, sa administrerende direktør Øystein Mæland under åpningen. 

- Dette er beviset på at vi har hatt god vekst og utvikling innenfor forskningsområdet de senere årene. Senteret vil bidra til å styrke universitetsfunksjonen ytterligere - ikke bare vil det styrke forskningen og pasientbehandlingen, men det vil styrke vår funksjon som utdanningsinstitusjon, sa Mæland.

Ny teknolo​​​​​gi kan gi ny innsikt

I det nye K.G. Jebsen-senteret skal Omland med kolleger forske på hjertemarkører for å svare på viktige og uløste spørsmål innen hjertemedisin. Biomarkører er stoffer i blodet som kan måles og som kan gi viktig informasjon om en sykdoms alvorlighetsgrad, prognose og effekt av behandling. Forskerne skal bruke data fra store befolkningsstudier og ny teknologi. 

Forskningen vil også dreie seg om hjerteskade og hjertesvikt som følge av kreftbehandling. Målet er å tidlig identifisere personer med økt risiko slik at de kan få skreddersydd behandling, og å teste kreftbehandlingsformer som kan minske risikoen for hjerteskade.