Ahus doktorgrad

Bekkenbunnmuskelen i svangerskap og fødselsforløp

Størrelsen av åpningen i levator ani muskelen, kvinnens største bekkenbunnmuskel, har betydning for fødselsforløpet.

Geir Lindhjem
Publisert 28.10.2016
En bygning med et skilt på

​Levator ani muskelen bidrar til å holde bekkenorganer på plass og har en beskyttende effekt mot urinlekkasje og fremfall (nedsynking) av underlivs organer. Denne muskelen fremstår som en U-formet slynge og danner en åpning i bekkenbunnen (kalt levator hiatus).


Levator ani muskelen er en del av fødselskanalen og under fødselen passerer barnet gjennom muskelens åpning. Under fødselsforløpet strekkes muskelen betydelig. I 2 av 10 kvinner rives muskelen løs fra sin innfesting mot skambenet.

Slike avrivningsskader øker risiko for fremfall av underlivs organer og urinlekkasje. Levator ani muskelen har ikke vært lett å studere tidligere fordi den ligger et stykke opp i kvinnens bekken og kan ikke sees utenfra. En ny bildediagnostisk metode, tre og fire dimensjonal transperineal ultralyd, gjør det imidlertid nå mulig å studere levator ani muskelen og størrelsen av levator hiatus.


I Franziska Siafarikas sin doktorgradsavhandling avhandling «Levator ani muscle during pregnancy and delivery outcome: A three and four dimensional transperineal ultrasound study» har hun og medarbeiderne undersøkt hvilken betydning størrelsen av muskelen levator hiatus har i svangerskapet for selve fødselsforløpet.


De har undersøkt 300 førstegangsfødende kvinner i svangerskapet og etter fødselen med denne nye formen for ultralyd; èn tre og fire dimensjonal transperineal.


- Vi fant at en sammenheng mellom en liten levator hiatus i svangerskapet og langvarig siste fase av fødselen, det vil si tiden fra kvinnen begynte å trykke til barnet var født. Vi fant også en sammenheng mellom en liten levator hiatus og nødvendighet for operativ forløsning som vakuum, tang eller keisersnitt. Dessuten hadde kvinnene med en liten levator hiatus i svangerskapet en større risiko for avrivningsskade av levator ani muskelen, slik kommenterer Franziska Siafarikas funnene i sitt doktorgradsarbeid.

Forskningsgruppen har også vist at bruk av transperineal ultralyd er lett å lære og enkelt lar seg bruke i undersøkelser i svangerskapet.


Franziska Siafarikas dispoterte til sin doktorgrad 10. oktober 2016. Hun jobber ved Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus.