Fant ikke sammenheng mellom covid-19 og hjertefunksjon

En Ahus-ledet studie gjennomført ved seks sykehus i Norge tyder på at gjennomgått covid-19 ikke øker faren for hjertesykdom. Studien viser også at tungpust etter covid-19 ikke nødvendigvis har med skade på hjertet å gjøre.

Publisert 10.08.2022
Covid-19

I starten visste man ikke i hvilken grad hjertet kunne påvirkes av covid-19. En norsk studie finner ikke en sammenheng.

Tidlig i pandemien var det bekymring for hvordan covid-19 påvirker hjertet. Studier har foreløpig vist noe motstridende resultater.
​Som del av PROLUN-studien har Ahus-forskere i samarbeid med fem andre sykehus i Norge undersøkt hjerte- og lungefunksjonen til pasienter etter sykehusinnleggelse med covid-19. 

178 pasienter i alderen 44-72 år ble undersøkt 3 og 12 måneder etter gjennomgått covid-19-sykdom. Av de undersøkte hadde 35 hatt intensivbehandling og 74 hadde selvrapportert tungpust tre måneder etter sykdom. 

- Vi fant ingen endring i hjertefunksjon fra tre til tolv måneder etter covid-19, og det var ikke endring i tendens til hjerterytmeforstyrringer. Vi fant heller ikke mer hjertesykdom hos de som rapporterte vedvarende tungpust etter covid-19, sier Tarjei Øvrebotten, stipendiat ved Ahus og førsteforfatter av artikkelen som​ nylig ble publisert i tidsskriftet Clinical Cardiology. Resultatene har siden fått internasjonal medieoppmerksomhet. 

Tarjei Øvrebotten

Stipendiat Tarjei Øvrebotten ved Ahus er førsteforfatter på den nylig publiserte forskningsartikkelen.

Lite trolig at tungpust s​kyldes hjerteskade 
- Våre funn tyder på at det ikke er fare for progresjon av hjertesykdom etter covid-19, og at det er lite trolig at hjertet er årsaken til vedvarende tungpust etter covid-19, sier Øvrebotten.

Forskningen på temaet er imidlertid noe sprikende. Øvrebotten peker på at gode studier har vist at den relative risikoen for hjertemuskelbetennelse er økt, men at forekomsten her er lav – bare rundt 2 per 1000 av innlagte. 

-​ Ut fra vår studie er det vanskelig å konkludere med noe sikkert. Men den viser at vedvarende symptomer ikke nødvendigvis har noe med skade på hjertet å gjøre. 

Les forskningsartikkelen her:​