Fremragende forskere ved Akershus universitetssykehus 2017

Tre av Ahus forskere ble 2. juni hedret med de årlige forskningsprisene ved Ahus. Prisene går til tre forskere som har fått sine arbeider publisert internasjonalt. En viktig hensikt bak disse prisene er å synliggjøre hvilken god forskning som produseres og publiseres på Ahus.

Publisert 02.06.2017
Sist oppdatert 13.06.2017
Forskningsprisene
Fra venstre Aida K. Lunder, vise administrerende direktør ved Ahus Tone Ikdahl og Peter M Lauritzen. Odd Langbach var ikke tilstede på prisutdelingen.

​Fredag 2. juni ble årets forskningspriser delt ut av viseadministrerende direktør Tone Ikdahl ved Ahus.

I 2016 er det registrert totalt 363 publikasjoner med Ahus adresse i den nasjonale forskningsdatabasen Cristin. 

De tre publikasjonene som fikk tildelt heder for 2016 er:

Stipendiat Aida Kapic Lunder, Bildediagnostisk avdeling, Divisjon for diagnostikk og teknologi, for arbeidet: Prevalence of Sclerosing Cholangitis Detected by Magnetic Resonance Cholangiography in Patients With Long-term Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology 2016 ;Volum 151.(4) s.660-669.

Overlege Odd Langbach, Gastrokirurgi, Kirurgisk divisjon, for arbeidet :Long-term quality of life and functionality after ventral hernia mesh repair. Surgical Endoscopy 2016.

Overlege Peter Mæhre Lauritzen, Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), med arbeidet: Radiologist-initiated double reading of abdominal CT: Retrospective analysis of the clinical importance of changes to radiology reports. BMJ Quality and Safety 2016; Volum 25.(8) s.595-603.


Antallet vitenskapelige publikasjoner i internasjonale fagtidsskrifter øker markant år for år og viser at Akershus universitetssykehus er i sterk utvikling nettopp som universitetssykehus.

- Vi jobber målrettet for å styrke og synliggjøre Ahus som universitetssykehus. Derfor er denne utviklingen både svært gledelig og imponerende, sier viseadministrerende direktør Tone Ikdahl.

I 2008 publiserte forskningsmiljøet på Ahus 108 artikler, i 2015 var antallet oppe i 285 og i fjor publiserte sykehuset altså hele 363 artikler.

Publikasjoner Ahus


- Dette legges merke til rundt om i forskningsmiljøene. Vi håper og tror at denne positive trenden skal fortsette. I dag hedres tre flotte representanter for denne utviklingen, sier Tone Ikdahl .

Utfyllende informasjon om publikasjonene (PDF)

Se opptak av fredagsmøtet (ekstern lenke)