Hjertesviktmedisin under brystkreftbehandlingen kan forebygge hjerteskade

Overlevende av brystkreft kan få hjerteskade som følge av kreftbehandlingen. En doktorgradsstudie ved Ahus viser at slik hjerteskade kan forebygges med hjertesviktmedisiner under kreftbehandlingen.

Publisert 20.02.2018


Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. Med moderne kreftbehandling er sjansen stor for å overleve, men medisinsk tilleggsbehandling etter kirurgi kan blant annet føre til skade på hjertet. Ettersom dagens cellegiftdoser er lavere enn tidligere, har det vært usikkert i hvilken grad kreftbehandlingen i dag øker risikoen for hjerteskader.

Dette har Siri Lagethon Heck og kolleger forsket på ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Heck disputerte 31. januar med sin avhandling Cardiac Function Assessed by Magnetic Resonance Imaging and Circulating Biomarkers during Adjuvant Breast Cancer Therapy: Effect of Concomitant Neurohormonal Blockade.

Mild til moderat hjerteskade
Siri Lagethon Heck

Heck og kolleger undersøkte kvinner med tidlig brystkreft som ble behandlet med cellegift, strålebehandling og antistoffer, og om hjerte-MR og blodprøve kan påvise tidlige tegn på hjerteskade. 

De fant at kreftbehandlingen var assosiert med et fall i hjertefunksjon. Men funnene er likevel betryggende for overlevende av brystkreft:

- Studien viser at friske kvinner sjelden får alvorlig hjerteskade med de cellegiftdoser som gis i dag. Hvis man får hjerteskade etter kreftbehandling, er den vanligvis mild til moderat. Pasienter må sjeldent stoppe kreftbehandlingen på grunn av hjerteskaden, sier Heck, og legger til:

- Det blir imidlertid viktig med langtidsoppfølging for å se om den milde hjerteskaden er forbundet med økt risiko for hjertesvikt på lang sikt.

Hjertesviktmedisin forebygger

- Både hjerte-MR og blodprøver kan være nyttige for å påvise tidlig hjerteskade, sier Heck.

Ved hjelp av hjerte-MR fant de at behandling med høyere cellegiftdoser var assosiert med diffuse arrforandringer (fibrose), mens dette ikke kunne sees ved de laveste cellegiftdosene. Cellegiftbehandling var også forbundet med økning i blodprøveverdier for hjerteskade, betennelse og fibrose.

Studien viser at hjerteskade til en viss grad kan forebygges med hjertesviktbehandling parallelt med kreftbehandlingen

Siri Lagethon Heck, radiolog ved Akershus universitetssykehus
 

Videre ble det undersøkt om hjerteskade ved behandling av tidlig brystkreft kan forebygges ved hjelp av to vanlige hjertesviktmedisiner, Candesartan og Metoprolol.

- Studien viser at hjerteskade til en viss grad kan forebygges med hjertesviktbehandling parallelt med kreftbehandlingen, sier Heck.

De fant at fallet i hjertefunksjon ble redusert hos pasientene som fikk Candesartan samtidig med kreftbehandlingen. Dette gjaldt imidlertid ikke for pasientene som fikk hjertesviktmedisinen Metoprolol.

Ulik virkning av Candesartan og Metoprolol

- Studien viser at Candesartan og Metoprolol på forskjellige måter beskytter mot fall i hjertefunksjon og mot hjerteskade, sier Heck.

Pasientene som ble behandlet med Metoprolol fikk mindre økning i blodprøveverdier for hjerteskade etter cellegiftbehandlingen, men denne effekten ble ikke sett for Candesartan.

Dette kan i følge Heck tyde på at Candesartan beskytter mot fall i hjertets pumpefunksjon under behandling for tidlig brystkreft, mens Metoprolol beskytter mot skade på hjertecellene under cellegiftbehandling.