Kan tilskudd av omega fettsyrer hjelpe hjerneutvikling hos for tidlig fødte?

Premature barn har risiko for suboptimal vekst av hjernen, og har økt sjanse for lærevansker, lavere IQ og adferdsproblemer. Disse barna kan også ha redusert vekst, og risiko for metabolske sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdom senere i livet.

Publisert 29.09.2016
Sist oppdatert 26.10.2016
Et nærbilde av en person som holder en babys hånd
Barn som blir født tidligere enn svangerskapsuke 37 regnes som for tidlig fødte. De kan møte mange ekstra utfordringer i livet, både umiddelbart etter fødselen og senere i livet.

Cand.med. Astrid Nylander Almaas forsvarte 12. september sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) med arbeidet: Brain development, cognition and growth in 8- year old children born prematurely - Follow-up of a randomized controlled trial with docosahexaenoic acid and arachidonic acid .

I de siste tre månedene i svangerskapet skjer en enorm utvikling av barnets hjerne, den dobles i størrelse, og overflaten firedobles. Fett er den viktigste bestanddelen av hjernen, og barnet trenger langkjedete fettsyrer mens hjernen vokser. Under svangerskapet får de dette via morkaken, men ved prematur fødsel må disse næringsstoffene tilføres.

- Vår hypotese var derfor at ekstra tilskudd av fettsyrene DHA (dokosaheksaensyre, omega 3) og AA (arakidonsyre, omega 6) etter for tidlig fødsel, i slike mengder barna skulle hatt i mors mage, ville bedre hjerneutvikling og vekst, sier Almaas

Studien besto av 129 premature barn med fødselsvekt under 1500 g., delt i en kontrollgruppe som fikk placebo og en intervensjonsgruppe som fikk de langkjedede fettsyrene DHA og AA etter fødsel. Ved 6 og 20 måneder fant vi økt oppmerksomhet og problemløsningsevne hos barna som hadde fått DHA/AA.

Ved 8-års alder ble barna innkalt til MR av hjernen, kognitive tester, vekt og blodprøver på metabolske faktorer. Vi fant da ikke lenger forskjell mellom gruppene, og kunne ikke vise sikker effekt av DHA og AA på hjerneutvikling , IQ eller adferd.

Det var ingen forskjell i vekst mellom de to gruppene, og vi fant også at veksthastighet første leveår ikke hadde betydning for BMI (body mass index), metabolsk status eller IQ ved 8 år. Gruppen som fikk DHA og AA hadde endring i blodprøver i form av lavere IGF-1, et hormon som regulerer vekst og metabolske prosesser.

DHA- innholdet i blodet ved 8-års alder var derimot av betydning for IQ, og bekrefter at jevnt inntak av disse fettsyrene er viktig. Tilskudd av langkjedede fettsyrer til premature er en etablert og viktig del av nyfødtbehandlingen.

Almaas og hennes medarbeideres studie er den første på verdensbasis som har gjort en randomisert placebokontrollert intervensjon med omega 3 og 6 etter fødsel og deretter fulgt barna til de er 8 år. Den har derfor blitt tatt godt imot internasjonalt, første artikkel er publisert i Pediatrics.

Les et større intervju med Almaas i forskning.no her.