Liksombehandling hjalp mot migrene

Som første i verden har en forskningsgruppe ved Akershus universitetssykehus forsøkt å måle placeboeffekten ved å gi «liksombehandling» til migrenepasienter. Liksombehandlingen ga like godt resultat som kiropraktisk manipulasjonsbehandling.

Publisert 30.10.2017
Sist oppdatert 06.11.2017

Migrene er blitt en ny folkesykdom, og rammer 15 prosent av befolkningen i Norge. Den vanligste behandlingen er medisiner, men manuell behandling er heller ikke uvanlig.

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling er en behandlingsmetode for å bedre funksjonen i et ledd. Behandlingen kjennetegnes ved at den ofte gir en karakteristisk knekkelyd i leddene.

I sin doktorgradsstudie ved Akershus universitetssykehus (Ahus) undersøkte Aleksander Chaibi hvor effektiv slik manipulasjonsbehandling er mot migrene. Det han fant var overraskende.

Første i verden

Chaibi og kolleger sammenliknet migrenepasienter som fikk tre ulike former for behandling: Kiropraktisk manipulasjonsbehandling av ryggsøylen, placebobehandling og en kontrollgruppe som fortsatte med vanlig medisinbehandling.

For å kunne kvantifisere placeboeffekt, måtte forskningsgruppen utvikle en egen metode for å gi en «liksombehandling», ettersom dette ikke har vært gjort tidligere. Liksombehandlingen besto i å gjøre lette dytt på pasientens skulderblad og setemuskulatur.

–­ En liksombehandling er ikke forsøkt noe sted i verden. Det er både revolusjonerende og innovativt. Tidligere studier har derfor ikke kunnet kvantifisere den velkjente placeboeffekten ved hjelp av et trearmet design slik som vi har kunnet gjort, sier Chaibi.

Liksombehandling hjalp like mye

Chaibi og kollegaer undersøkte behandlingens effekt på antall migrenedager, anfallenes varighet og hodepineindeks (kombinasjon av dager, varighet og intensitet).

Resultatene viste at migrenepasienter fikk 40 prosent reduksjon i antall dager med migrene ved kiropraktisk manipulasjonsbehandling.

Det som var uventet, var at gruppen som mottok liksombehandlingen fikk samme reduksjon. Kontrollgruppen som fortsatte sin oppfølging hos nevrolog hadde en liten reduksjon til å begynne med, men ingen endring etter 12 måneders oppfølging.

– Overraskende

Resultatet for de to gruppene som mottok kiropraktisk manipulasjons- og placebobehandling var helt like. Effekten holdt seg også gjennom hele oppfølgingsfasen på 12 måneder.

– Dette er overraskende, og betyr trolig at den psykiske effekten av behandlingen er stor, sier Chaibi.

– Fra før vet vi at det er en generelt høyere placeboeffekt innenfor hodepinestudier, og det er ikke utenkelig at denne er relatert til psykiske forhold, sier han.

I avhandlingen konkluderer han klart med at effekten trolig skyldes placeboeffekt, men foreslår at kiropraktisk manipulasjonsbehandling kan vurderes i situasjoner hvor pasienten ikke tåler akutte eller forebyggende migrenemedisiner, eller ønsker å avstå av andre grunner.

Få bivirkninger

Noen få, milde og forbigående bivirkninger som lokal ømhet og trøtthet på behandlingsdagen ble rapportert hos cirka 10 prosent. Disse bivirkningene er mildere enn ved bruk av forebyggende medikamenter, der de vanligvis er vedvarende og til tider moderate.

Det er viktig å bemerke at denne studien undersøkte om manipulasjonsbehandling alene hadde overlegen effekt i forhold til placebobehandling. Det ble for eksempel ikke gitt råd og veiledning eller andre behandlinger, inkludert trening, til deltakere i studien, noe som er normal praksis i primær, sekundær og tertiær klinisk hverdagspraksis.

 

Chaibis doktorgrad er basert på fire originale forskningsartikler:

Paper I: Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine: a study protocol of a single-blinded placebo-controlled randomised clinical trial. BMJ Open. 2015 Nov 19;5(11):e008095. Tilgjengelig fra DUO: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-60482

Paper II: Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine. A threearmed, single-blinded, placebo, randomized controlled trial. Eur J Neurol. 2017 Jan 24(1):143-153. Tilgjengelig fra DUO: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-60483 

Paper III: Validation of placebo in a manual therapy randomized controlled trial. Sci Rep. 2015 Jul 6;5:11774. Tilgjengelig fra DUO: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-60484 

Paper IV: Adverse events in a chiropractic spinal manipulative therapy single-blinded, placebo, randomized controlled trial for migraineurs. Musculoskelet Sci Pract. 2017 Jun;29:66-71. Tilgjengelig fra DUO: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-60485