Mener screening av røykere er et fornuftig tiltak

Røykere ble i mars invitert til å delta i et forskningsprosjekt for screening for lungekreft ved Ahus. Så langt har forskerne funnet flere krefttilfeller enn de forventet. – Dette gjør oss enda mer sikre på at det er fornuftig å screene en høyrisikogruppe for lungekreft, sier overlege og forsker Haseem Ashraf.

Publisert 08.12.2022
Haseem Ashraf, Trond-Eirik Strand

Forskerne Trond-Eirik Strand og Haseem Ashraf satte i gang pilotstudien TIDL for å gi mer kunnskap om hvordan screening best kan etableres i Norge.

Responsen var overveldende da forskerne i mars sendte en invitasjon til å delta i en lungekreftstudie. 14.000 røykere eller eks-røykere meldte seg på, og av disse ble 2000 med høyrisiko valgt ut som deltakere i prosjektet. 

Halvparten av deltakerne får CT-undersøkelse av lungene to til tre ganger over tre år, og får i tillegg tilbud om røykeavvenning. 

Så langt har forskerne funnet flere krefttilfeller enn de forventet. Av de vel 500 deltakerne som er scannet hittil, er det foreløpig avdekket lungekreft hos 10 personer. Flere er fortsatt ikke avklart.  

Alle som er oppdaget så langt kan tilbys en helbredende behandling, og de fleste blir operert med robotkirurgi på Ahus. 

- Vi ser at lungekreftscreeningen avdekker krefttilfeller tidlig nok til å operere, og før kreftsykdommen sprer seg. Vårt prosjekt har hatt en positiv effekt for studiedeltakerne, sier Ashraf.​

- ​Heldig

- Hos meg hadde kreften antakeligvis ikke blitt oppdaget om ikke jeg deltok i denne studien, sier Arne Larsen. 
Arne Larsen

Arne Larsen deltok i screeningen og fikk operert bort en svulst på et tidlig stadium.

Han var blant de 1000 personene som ble plukket til å delta i gruppen som mottok CT-undersøkelse i studien, og raskt ble det slått fast at han hadde en ondartet kreftsvulst i lungene. Heldigvis var den liten, og den ble oppdaget tidlig nok til å kunne opereres bort.

- Jeg har aldri vunnet i Lotto, men jeg anser dette som akkumulert flaks, sier han.
Knappe to måneder etter første undersøkelse var svulsten operert bort ved hjelp av operasjonsrobot. 

- Hele opplevelsen var veldig fin. Legene kommuniserte tydelig og godt, jeg ble både godt informert og beroliget, sier Larsen, som også fikk se operasjonsstua og treffe kirurgene i forkant.

- Jeg følte meg veldig sett og hørt som pasient, forteller Larsen og oppsummerer forløpet som en god opplevelse. Han er ikke i tvil om at preventive tiltak som dette lønner seg. 

- Ikke bare er det billigere å behandle på et tidlig stadium, men det gir vesentlig høyere komfort for den som er rammet, sier Larsen. ​

Flere enn forve​​ntet

Andelen som har fått påvist lungekreft i den pågående gjennomførbarhetsstudien har så langt vært større enn forventet. Haseem Ashraf viser til at de har funnet en høyere andel av krefttilfeller sammenlignet med tidligere europeiske screeningsstudier, blant annet fra Danmark. En av grunnene til dette er at prosjektet inkluderer deltakere som har noe høyere sannsynlighet for lungekreft. 

- Vi bruker en mer raffinert måte å selektere deltakere på, siden vi tar hensyn til andre risikofaktorer, som for eksempel disposisjon for kreft i familien, sier Ashraf. 
CT-bildene har også avdekket andre tilstander. Forskerne har blant annet sendt to deltakere til hasteoperasjon etter funn av utvidet hovedpulsåre. Dette kan være en livstruende tilstand hvis den ikke blir behandlet tidsnok. 

Ønsker nasjonalt screeningprogr​am

For at lungekreftscreening skal kunne bli et nasjonalt tilbud er det anbefalt at det først gjennomføres en pilotstudie i mindre skala. Denne studien kan gi mer kunnskap om hvordan screening best kan etableres i Norge og hvor mange det er aktuelt for. 

- Kunnskap om effekten av screening har vært kjent i flere år. Resultatene så langt gjør oss bare enda sikrere på at screening av røykere er et fornuftig tiltak, sier Ashraf, og legger til at studien demonstrerer praktiske forhold ved å gjennomføre lungekreftscreening i Norge. 

Et nasjonalt screeningprogram vil kreve ekstra ressurser, og med dagens ressurser er det ikke kapasitet.

- En av fordelene med tidlig oppdagelse er at pasientene i større grad kan behandles med kirurgi fremfor avansert medikamentell kreftbehandling. Dette kan det ligge en besparelse i, men er noe som må undersøkes ytterligere. Et screeningprogram vil alltid være omdiskutert og det er ulike avveininger som gjøres, sier Trond-Eirik Strand, nestleder i prosjektet.

- Lungekreftscreening ser ut til å være mer effektfullt og effektivt enn andre pågående kreftscreeningprogrammer, legger han til.

Internasjonale studier har vist at screening for lungekreft kan redusere dødeligheten av sykdommen med opptil 26 prosent. Forskerne estimerer å kunne avdekke minst 500-1000 krefttilfeller ut fra en antakelse om at i alle fall 25000 personer er aktuelle for screening i hele landet. 

Fakta om studien

​​
  • ​​​TIDL ​​(Tidlig oppdagelse av lungekreft) ​er en gjennomførbarhetsstudie for lungekreftscreening.
  • Varighet: 4 årig studie, screener over 3 år.
  • Prosjektleder: Førsteamanuensis og overlege Haseem Ashraf ved Ahus /UiO 
  • Deltakende institusjoner: Akershus universitetssykehus (Ahus) og Universitetet i Oslo (UiO)
  • Finansiering: 8 millioner kr fra Kreftforeningen.