Nyåpnet forskningspoliklinikk

En splitter ny forskningspoliklinikk tas nå i bruk på Ahus Nordbyhagen. - Med disse fasilitetene kan vi øke antall undersøkelser og få en mye mer effektiv innsamling av data, sier forsker Harald Hrubos-Strøm, som leder et av fire forskningsteam som allerede har tatt klinikken i bruk. Av hensyn til smittevern utsettes den offisielle åpningen til høsten.

Publisert 20.05.2020
Sist oppdatert 20.04.2022
forskningspol
Harald Hrubos-Strøm regner med å gjøre en mer effektiv innsamling av data ved å bruke forskningspoliklinikken. Her sammen med doktorgradsstipendiatene Fjola Sigurdardottir og Tonje Caroline Øverby.

20. mai markeres Clinical Trials Day  - internasjonal dag for kliniske studier. Målet er å øke antallet kliniske studier, inkludere flere pasienter i studier og videreutvikle samarbeidet med industrien.

En helt ny forskningspoliklinikk står nå klar i Glassgata på Ahus Nordbyhagen, tilrettelagt for gjennomføring av kliniske studier. Klinikken er utstyrt med tre separate studierom i tillegg til fellesareal med lab, prøvetakingsstoler og venterom.

Harald Hrubos-Strøms forskningsteam fra Øre- nese-halsavdelingen og Medisinsk divisjon er et av fire som allerede har tatt klinikken i bruk for en pilotperiode.

- Med disse fasilitetene kan vi øke antall undersøkelser og få en mye mer effektiv innsamling av data enn vi har hatt tidligere, sier Hrubos-Strøm.

Samler forskningsmiljøer på tvers

På grunn av smittevernhensyn får klinikken en rolig oppstart med plass til maksimalt to studiedeltakere om gangen, og den offisielle åpningen er nå utsatt til høsten.

- Klinikken vil bidra til å effektivisere logistikken for de kliniske studiene, samtidig som det frigis rom i de kliniske avdelingene. Dessuten vil det være mange fordeler ved å samle forskningsmiljøer på tvers av fag, sier forskningskoordinator Astrid Solberg Gundersen. Hun har allerede har sett eksempler på at kompetanse og ideer har blitt utvekslet fra en studie til en annen i klinikken.

Forskningspoliklinikk1.jpg

Forskningssykepleier Stine Lien Pedersen, forskningskoordinator Astrid Solberg Gundersen og seksjonsleder Lisbeth Johnsen i Avdeling for forskningsstøtte.

Skal øke antall kliniske studier

Det er et helsepolitisk mål å øke antall kliniske studier i Norge, og etableringen av en egen forskningspoliklinikk er et viktig tiltak for å nå dette målet.

- Økning i antall kliniske studier er et av 10 hovedmål for Akershus universitetssykehus og vi forventer at Klinisk forskningspoliklinikk blir navet i dette arbeidet, sier Helge Røsjø, direktør for forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus.

- Forsknings- og innovasjonsdivisjonen er derfor ydmyke for å ha fått mandat til å starte Prosjekt Klinisk Forskningsklinikk, og vi er trygge på at vi skal vise positive resultater for hele Akershus universitetssykehus når prosjektet evalueres etter et år, sier han.

Tilgjengelig og behagelig

- Vi er veldig fornøyd med beliggenheten i Glassgata. Det er lett tilgjengelig for studiedeltakerne, og synliggjør forskningsaktiviteten, samtidig som vi har nærhet til radiologi og andre kliniske avdelinger, sier forskningskoordinator Astrid Solberg Gundersen.

Sammensetningen av fargene på vegger og inventar er nøye gjennomtenkt slik at de skiller seg fra de hvite veggene vi er vant til å se i klinikkene.

- Vi har lagt vekt på å skape en rolig og god atmosfære for deltakerne i studier. Derfor har vi tenkt litt ekstra på farger, og ønsker at deltakerne skal få en annen opplevelse av å være studiedeltaker enn å være pasient. Å delta i kliniske studier er basert på frivillighet og det er avgjørende at deltakerne ønsker å følge opp hele studieforløpet, sier Gundersen.

En dør i et rom

forskningspoliklinikk

forskningspoliklinikk2.jpg

Doktorgradsstipendiatene Fjola Sigurdardottir og Tonje Caroline Øverby er blant de første som har tatt forskningspoliklinikken i bruk.