Pasienter på immundempende medisiner har nytte av oppfriskningsdoser

En ny studie fra Nor-vaC-gruppen ved Ahus og Diakonhjemmet sykehus viser at repetert vaksinering med mRNA-vaksine øker antistoffresponsen hos pasienter med betennelsessykdommer i tarm og ledd. I studien konkluderes det samtidig med at repetert vaksinering er trygt.

Publisert 23.11.2022
Sist oppdatert 24.11.2022
vaksine
Forskningsartikkelen er nylig publisert i tidsskriftet Lancet Rheumatology​.
 
Studien omfatter 700 pasienter med betennelsessykdommer i tarm og ledd, som står på immundempende medisiner. Nivået av antistoffer er målt før og etter hver vaksinedose, samt etter gjennomgått covid-19.

Studien drives på gastromedisinsk avdeling ved Ahus og revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus, i nært samarbeid med avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

Forskningsgruppen har tidligere vist at Nor-vaC-pasientene har en svakere antistoffrespons etter vaksinering enn den friske kontrollgruppen. Enkelte typer immundempende behandling kan påvirke denne responsen. De har også vist at antistoffnivåene faller raskere etter vaksinering hos disse pasientene enn hos friske kontroller og at gjentatt vaksinering styrker antistoffresponsen. 

Få bivir​​kninger

Studien viser at antistoffnivået hos pasientene ligger høyere etter fjerde vaksinedose sammenliknet med tredje dose, men likevel lavere enn hos den friske kontrollgruppen som bare har fått tre vaksinedoser. Den viser også at pasienter som har gjennomgått covid-19 i forløpet etter tre vaksinedoser har et betydelig høyere antistoffnivå enn vaksinerte pasienter uten covid-19 i forløpet.

I studien ble det vaksinert med mRNA-vaksine både fra Pfizer og Moderna, og antistoffresponsen var lik for de to vaksinene. 

- Bivirkninger har vært nøye registrert etter hver vaksinedose. Underveis i studien har vi ikke registrert nye, uventede vaksinebivirkninger, og vi har heldigvis heller ikke registrert alvorlige bivirkninger. Mange av våre pasienter er opptatt av sikkerheten ved gjentatte vaksinedoser, så disse resultatene er nyttige for både pasienter og behandlere, sier sisteforfatter Kristin Kaasen Jørgensen i et intervu med Dagens Medisin​. Hun er overlege og seniorforsker ved gastromedisinsk avdeling på Ahus .

Studien konkluderer med at gjentatt vaksinering er trygt, og at det styrker antistoffresponsen hos pasienter med betennelsessykdommer i tarm og ledd på immundempende medisiner.

- Resultatene våre indikerer at pasienter på immundempende behandling kan tilbys oppfriskningsdoser med covid-vaksine med en hyppigere frekvens enn den friske befolkningen. Pasienter som tidligere er vaksinerte og nylig har gjennomgått covid-19 kan nok avvente neste oppfriskningsdose noe, sier Jørgensen.

Bjørlykke og Jørgensen v Ahus

Fra venstre, førsteforfatter, overlege og PhD-kandidat Kristin H Bjørlykke, sisteforfatter overlege og seniorforsker Kristin Kaasen Jørgensen, begge fra Ahus


Fakta: Om Nor-vaC-studien

 • ​Nor-vaC-studien (A Norwegian study of vaccine response to COVID-19 vaccines in patients using immunosuppressive medication within rheumatology and gastroenterology) er en prospektiv observasjonsstudie som omfatter cirka 2300 pasienter med immunmedierte inflammatoriske sykdommer i tarm, ledd og lever samt levertransplanterte, der alle står på immundempende medisiner.
 • I studien utføres målinger av covid-19 antistoffnivå før og etter hver vaksinedose samt etter gjennomgått covid. I tillegg registres ulike sykdomsdata, medisinbruk samt bivirkninger av vaksine.  
 • En kontrollgruppe bestående av 400 friske, vaksinerte helsearbeidere deltar også i studien.
 • Mål for studien er å undersøke effekt og sikkerhet av covid-vaksinering samt immunologisk respons etter gjennomgått covid. 
 • Studien er initiert og ledes av seniorforsker Guro L Goll på revmatologisk avdeling Diakonhjemmet sykehus og seniorforsker Kristin K Jørgensen på gastromedisinsk avdeling Akershus universitetssykehus (Ahus) med Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet som viktige samarbeidspartnere. 
 • CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) og Helse Sørøst delfinansierer studien. 

​​​​Publikasjoner: 

 • Humoral and cellular immune responses to two and three doses of SARS-CoV-2 vaccines in rituximab-treated patients with rheumatoid arthritis: a prospective, cohort study, Jyssum et al., Lancet Rheumatology, Dec 21.
 • Immunogenicity and Safety of Standard and Third-Dose SARS–CoV-2 Vaccination in Patients Receiving Immunosuppressive Therapy, Syversen et al., Arthritis and Rheumatology, May 22.
 • The persistence of anti-Spike antibodies following two SARS-CoV-2 vaccine doses in patients on immunosuppressive therapy compared to healthy controls-a prospective cohort study, Christensen et al., BMC Medicine, Oct 22.
 • Immunogenicity and safety of a three dose SARS-CoV-2 vaccination strategy in patients with immune-mediated inflammatory diseases on immunosuppressive therapy, Syversen et al., RMD Open, Nov 22.
 • Four SARS-CoV-2 vaccine doses or hybrid immunity in patients on immunosuppressive therapies: a Norwegian cohort study, Bjørlykke et al., Lancet Rheumatology, Nov 22.