Rom for forbedring ved behandling av korsbåndskader

Operasjoner av skade på bakre korsbånd bør skje tidligere, tror Christian Owesen, som i sin doktorgradsavhandling sammenlikner skader på bakre og fremre korsbånd.

Publisert 01.11.2017
Sist oppdatert 03.11.2017

Skade på bakre korsbånd er en alvorlig, men relativt sjelden kneskade sammenliknet med skader på fremre korsbånd. Sjansene er gode for å komme tilbake til et normalt kne uten å opereres. Men noen får store plager i etterkant av rehabilitering, og trenger kirurgisk behandling.

Til nå har kunnskapen om effekten av slike operasjoner vært begrenset sammenliknet med skader på fremre korsbånd, der operasjon er langt mer vanlig. 

​I sin studie ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har Christian Owesen og kolleger brukt data fra korsbåndregistre i Norge, Sverige og Danmark. Han undersøkte skadenes årsak, forløp og utfall hos pasienter som har gjennomgått operasjon for skade på bakre korsbånd.

Nasjonalt korsbåndregister

I 2004 ble det etablert et nasjonalt korsbåndregister i Norge (NKLR), som verdens første. Her registreres korsbåndoperasjoner, i tillegg til at pasienten selv fyller ut et skjema der kneets funksjon vurderes etter operasjon. Spørreskjemaet gjentas 2, 5 og 10 år senere.

Ved hjelp av NKLR og tilsvarende registre i Sverige og Danmark, har Owesen og kolleger hatt tilgang på data om opptil 1287 pasienter som har gjennomgått korsbåndoperasjon. Det er det største antallet slike skader inkludert i en publisert studie.

Idrett vanligste årsak

Mens skader på bakre korsbånd tidligere er ansett som en typisk trafikkskade, viser studien derimot at sportsaktivitet er den vanligste årsaken - i over halvparten av tilfellene.

De som ble skadet i en sportsaktivitet opplevde at kneet fungerte bedre i etterkant av operasjonen enn de som ble skadet av andre årsaker. Disse pasientene har bedre fysiske forutsetninger for rehabilitering, og er vant med å drive opptrening og har mulighet til å trene jevnlig, sier Owesen.

Owesen foreslår derfor en lavere terskel for å utføre operasjon på skader som kommer av sportsaktivitet.

Venter lenger på operasjon

Pasienter med bakre korsbåndskade rapporterer dårligere knefunksjon enn de med fremre korsbåndskade, både før og etter operasjon.

Owesen fant også at det går vesentlig lengre tid fra skade til operasjon ved skade på bakre korsbånd enn ved skader på fremre korsbånd, og han anbefaler at denne tiden reduseres.

En av årsakene til disse funnene kan være at kirurger har en høyere terskel for å operere skade på bakre korsbånd enn for fremre, ifølge Owesen. Han understreker imidlertid at det må forskes mer i hva som kan være årsaken.

Forbedringspotensial

Owesen konkluderer med at det er rom for forbedring, og at funnene i hans studie bør tas i betraktning i tilfeller der operasjon av skade på bakre korsbånd vurderes. Han foreslår kortere tid fra skade til operasjon, bedre utvalg av hvilke pasienter som opereres, og å forbedre metodene for rekonstruksjon og rehabilitering.

Det ble dessuten gjort en kostnadsanalyse som viser at operasjon kan anses som en kostnadseffektiv behandling.

Owesens avhandling finner du her:
Symptoms, diagnosis and outcomes in PCL injuries. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58381/PhD-ChristianOwesen-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y