Stor tildeling til Alzheimer-studie

Ahus-forsker Evandro Fei Fang tildeles 400.000 amerikanske dollar fra Cure Alzheimer's Fund, til en studie som undersøker molekylære mekanismer som fører til Alzheimer. Målet er å legge grunnlaget for å kunne utvikle en kur.

Publisert 08.12.2022
Evandro Fei Fang


Førsteamanuensis Evandro Fei Fang ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus (Ahus) studerer prosesser i kroppen som knyttes til aldring og aldersrelaterte sykdommer, som Alzhei​mer. 

Tildelingen på 200.000 amerikanske dollar per år i to år gis fra den amerikanske stiftelsen Cure Alzheimer’s Fund.

- Det betyr mye for meg og mine kolleger å få denne anerkjennelsen fra Cure Alzheimer’s Fund. Midlene gjør det mulig å fortsette arbeidet med å finne en kur, sier Evandro Fei Fang. ​

- Cure Alzheimers Fund søker å finansiere den mest lovende og spennende forskningen for å framskynde hjelp til nåværende og fremtidige Alzheimer-pasienter, forteller stiftelsens konserndirektør Meg Smith. 

- Vi er svært glade for å støt​te det spennende arbeidet som Evandro Fei Fang-laboratoriet står i spissen for, og for at vi nå for første gang samarbeider med en norsk institusjon, sier Smith. 

Studerer Alzheimer på molekyl-nivå

Fang har konsentrert mye av sin forskning rundt et miniorgan i cellene våre, mitokondrier, som står for cellenes energiforsyning. Skadde mitokondrier erstattes i en normal kropp gjennom en prosess som kalles mitofagi. Men hos eldre personer, og særlig ved Alzheimers sykdom, ser man at skadde mitokondrier hoper seg opp – noe som igjen leder til at nerveceller dør, og at hukommelsen svikter. 

Evandro Fei Fangs forskningsgruppe er blant de første som sannsynliggjør at en slik opphopning og manglende fornyelse av mitokondrier er en viktig pådriver for utviklingen av Alzheimer.

Ved å studere mitokondriene og mitofagi, håper han å være på sporet av en kur mot sykdommen.

Prisbeløn​net

Evandro Fei Fang har samlet norske demensforskere til et felles nettverk, The NO-AD Network, støttet av Nasjonalforeningen. I 2020 ble han tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere. ​


Ler mer: 

På sporet av en Alzheimers-kur – tildelt vitenskapelig pris - Akershus universitet​ssykehus (ahus.no)

Kan pasjonsfrukt virke mot Alzheimers sykdom? - Akershus universitetssykehus (ahus.no)