Trygt bytte til billigere medisiner gir behandling til flere

Forskning ved Diakonhjemmet og Akershus universitetssykehus viser at det er trygt å bytte fra kostbar original biomedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, mens kostnadene mer enn halveres. Det betyr at langt flere kan få viktig behandling. Studien har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Akershus universitetssykehus
Publisert 15.06.2017
Sist oppdatert 21.06.2017
Sykepleier og leger ved avdeling for fordøylsessykdommer
Sykepleier og leger ved avdeling for fordøylsessykdommer har tatt aktiv del i gjennomføring av studien på Akershus universitetssykehus.

Studien bærer navnet NOR-SWITCH og er ledet av Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus. I studien deltok 482 pasienter som alle fikk behandling med den biologiske medisinen Remicade og hadde en av følgende sykdommer: leddgikt, spondyloartritt (Bektherev), psoriasisgikt, psoriasis, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom.

Professor og overlege Jørgen Jahnsen og postdoktor og overlege Kristin Kaasen Jørgensen ved avdeling for fordøylsessykdommer ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har hatt sentrale roller i planlegging og gjennomføring av studien i samarbeide med Diakonjemmet sykehus. I tillegg har mange sykepleiere og leger ved avdeling for fordøylsessykdommer tatt aktivt del i gjennomføringen på Ahus hvor i alt 72 pasienter deltok.

Jørgen Jahnsen
Jørgen Jahnsen
 

Økonomiske besparelser – økt behandling

Halvparten av deltakerne ble byttet over til den biotilsvarende medisinen Remsima, mens den andre halvparten fortsatte på Remicade. Deltakerne ble deretter fulgt tett  i et år.

Underveis målte man blant annet sykdomsaktivitet, mulige bivirkninger, legemiddelkonsentrasjoner i blodet og om pasientene dannet antistoffer mot medisinen de fikk.

-­ Det ble ikke observert forskjeller verken i effekt eller forekomst av bivirkninger mellom de to gruppene, forteller Jørgen Jahnsen.

Et slikt bytte av medisin innebærer en betydelig økonomisk besparelse for helsevesenet.

-­ I tillegg har vi allerede sett at bruk av billigere biotilsvarende legemidler har medført en klar økning i biologisk behandling. Det er utvilsomt bra for mange pasienter, sier Jørgen Jahnsen.

Trygt å bytte

Nå er resultatene fra studien, som er ledet av Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus, publisert i et av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrifter, The Lancet, med både Kristin Kaasen Jørgensen og Jørgen Jahnsen som artikkelforfattere.

-­ Studien har tydelig vist at det er trygt å bytte fra original biologisk medisin til biotilsvarende medisin hos pasienter med kroniske inflammatoriske sykdommer, sier Jahnsen.

Tore K. Kvien, professor og avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus har ledet studien.

Resultatene viser at byttet fra den dyre medisinen til den mindre kostbare ikke gir noen forskjeller i sykdomsaktivitet eller bivirkninger for pasienter med de aktuelle diagnosene.

­-­ Uansett hva vi målte fant vi ingen forskjell mellom de to typene medisiner. Det er med andre ord helt trygt å bruke den billigere medisinen, sier Kvien.

Gir håp for flere pasienter

Biologiske legemidler kom på markedet på slutten av 90-tallet, og har siden det vært viktige i behandlingen av en rekke sykdommer. Slike legemidler er effektive, men også svært kostbare.

Grunnet høye kostnader har land med dårligere økonomi vært tilbakeholdne med å starte behandling med biologiske legemidler. Studien åpner for at flere pasienter nå trygt kan tilbys den beste behandlingen til rimeligere pris. Det frigjøres midler slik at flere pasienter kan behandles.

- Det er ofte de sykeste som har trengt behandling med biologiske legemidler. Når flere får den beste behandlingen har det mye å si for pasientene, sier Kvien.

Slik behandling gir mindre smerter og plager av sykdommen og dermed økt livskvalitet.

-­ Fremskrittene i behandling har også ført til at færre blir uføre og at mange kan stå i arbeidslivet lengre enn tidligere, forteller Kvien.

Allerede stor betydning i Norge – stor interesse fra utlandet

Resultatene har vakt stor interesse internasjonalt. Et viktig poeng for mange har vært at studien er finansiert av den norske regjeringen, uten noen bindinger til legemiddelindustrien.

- Biotilsvarende legemidler er fortsatt relativt nytt, og en del har vært skeptiske.

Regjeringen besluttet i 2014 å fullfinansiere NOR-SWITCH-studien for å få avklart om et bytte fra Remicade til Remsima var trygt.

-­ Mange har ventet på resultatene. Nå kan de få stor betydning internasjonalt, sier Kvien.

Studien har allerede fått stor betydning i Norge – de fleste pasientene som ville vært behandlet med Remicade® bruker nå biotilsvarende legemiddel.

-­ Kostnadsreduksjonen antas å være ca 200 millioner per år. Det er gledelig å se at en investering i en forskningsstudie fører til betydelig reduksjon i behandlingskostnader, sier Tore K. Kvien

  • Blokkerer visse stoffer som forårsaker betennelse og vevsskade i leddene, tarmen og huden.
  • Biologiske medisiner har en komplisert molekylstruktur og fremstilles ved avanserte metoder som blant annet involverer levende cellelinjer. Derfor er ikke de originale biologiske og de biotilsvarende legemidlene helt identiske.
  • Spørsmålet har derfor vært om det er trygt at pasienter som fungerer bra på originale biologiske legemidler bytter til biotilsvarende legemidler med tanke på effekt og bivirkninger.
  • En investering på 20 millioner i en studie har medvirket til en kostnadsreduksjon som er ca 10-doblet investeringen.

  • Artikkel i The Lancet* (thelancet.com).
  • Studien er finansiert over statsbudsjettet med 20 millioner i 2014.
  • 40 norske avdelinger fra 25 sykehus har vært involvert i studien og 482 pasienter har deltatt.
  • Pasientene hadde en av følgende sykdommer: leddgikt, spondyloartritt (tidligere kalt Bektherevs sykdom), psoriasisgikt, psoriasis, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom.
  • NOR-SWITCH er en randomisert, dobbelt blindet studie.
  • Helse Sør-Øst RHF fikk oppdraget og ga Diakonhjemmet Sykehus ansvar for å lede studien.