Geriateren Marte Mellingsæter er Akershus-legen 2023

I snart ti år har Marte Mellingsæter vært med på å bygge opp den geriatriske avdelingen på Akershus universitetssykehus (Ahus). I august ble hun tildelt prisen «Akershus-legen 2023» for kompetansen hun har om geriatrisk medisin og samhandling i helsetjenesten.

Publisert 01.09.2023
Dame i legefrakk smiler i sykehuskorridor.
Marte Mellingsæter er overlege og avdelingsleder på geriatrisk avdeling ved Akershus universitetssykehus.
– Det er mange som har gitt mye for å bygge opp geriatrisk avdeling. Da er det selvfølgelig stas at jobben jeg og mine ansatte gjør blir anerkjent, sier Marte Mellingsæter.

– En seier for geriatrien ett sted i landet er en seier for alle. Geriatatrimiljøet er kjent for å hjelpe hverandre, og det er jeg stolt av å være en del av.

For ni og et halvt år siden ble hun ansatt i avdelingen, som da var nyopprettet på Ahus. De siste fem årene har hun vært avdelingsleder.
 
– Jeg er oppriktig glad i de jeg jobber med og miljøet vi har. Jeg får så mye motivasjon av å lede akkurat denne avdelingen, sier hun.

I takketalen til Akershus legeforeningen trakk hun frem at hun også motiveres av å bringe den geriatriske tankegangen ut til andre avdelinger på sykehuset, og å bidra positivt til samarbeidet sykehuset har med fastleger og kommuner.

– Jeg er takknemlig for å få være med på så mye bra med mennesker som er så engasjerte, og som til og med synes at sjefen er verdt å nominere, sa hun til salen.​

Et fag i vekst

Mellingsæter synes at det er ekstra hyggelig med en pris for kompetansen hun har om geriatrisk medisin, et fagfelt som lenge hadde lav prestisje i legemiljøet. 

Det handler blant annet om at det er et fag det er vanskelig å forske på fordi den brede tilnærmingen kan gjøre det vanskelig å måle effekten av konkrete medisiner og behandlingsformer.

– Denne oppfatningen er i ferd med å snu, og geriatri er i vinden. I løpet av flere år har mange gode geriatere bidratt til å vise nytten av faget, sier hun. 

På prisutdelingen ble Mellingsæter sitt bidrag til etableringen av en ortogeriatrisk samarbeidsmodell ved Ahus nevnt. Modellen innebærer at geriateren går visitt sammen med ortopeden til eldre pasienter med hoftebrudd.

– Ortopedene er gode på å operere og følge opp brudd, mens geriateren har god kompetanse på det som kommer i tillegg. Det kan være alt fra kognitiv svikt til å finne ut av hvorfor pasienten har tung pust, sier hun.

–  Det er godt dokumentert at det ortogeriatriske samarbeidet gjør at pasientene går bedre og kan bo hjemme litt lenger. For mange av våre pasienter er livskvalitet og selvstendighet en viktigere målestokk enn overlevelse.

I 2024 skal samme samarbeidsmodell testes i et prøveprosjekt på gastrokirurgisk avdeling på Ahus.

– Dette kaller jeg infiltrasjonsgeriatri, smiler Mellingsæter.

Mennesker jubler i sykehuskorridor.

Marte Mellingsæter roser miljøet og menneskene hun jobber sammen med på geriatrisk avdeling. - Jeg får så mye motivasjon av å lede akkurat denne avdelingen, sier hun.

En helhetlig tankegang
«Infiltrasjonen» hun sikter til er naturlig i faget fordi de fleste avdelingene på et sykehus har geriatriske pasienter. En viktig del av geriaterens jobb er dermed å samarbeide med andre fagmiljøer. 

– Medisinfaget blir bare mer og mer spesialisert på sykehus, og da er det lett å miste gangsynet. Vi må se hele pasienten, fordi det ikke alltid er det mest avanserte som er det riktige valget. Den helhetlige tankegangen handler om at vi må se mer enn den spesifikke diagnosen eller sykdommen pasienten er på sykehuset for å behandle.

Et eksempel er vurderinger i forkant av en større kreftoperasjon. 

– Vi ser på balansen mellom sykdommene, medisinene, funksjonen til pasienten og de sosiale ressursene de har hjemme. Hvem kan hjelpe dem og hvordan kan de ta i bruk egne ressurser for å leve det livet de ønsker? 

– ​Etter en slik vurdering kan vi si noe om leveutsikter og risiko for komplikasjoner ved behandling, og på den måten hjelpe kollegaer i andre fag til å ta beslutninger om hvilken behandling de skal tilby pasienten.