Nytt senter for psykisk helsevern

Grunnstein i regn

Smil og gode ord lot seg se og høre på Nordbyhagen fredag 3. november, på tross av regn, slaps og vind fra alle kanter. Under en blafrende teltduk foran et stort, vått hull i bakken ble grunnstein for nytt senter for psykisk helsevern (PHN) satt ned.

Publisert 09.11.2023
Illustrasjon av hovedinngangen
Illustrasjon av inngangen til det nye bygget.

I våres ga styret i Helse Sør-Øst klarsignal til å starte byggingen av nytt psykiatribygg med 50 sengeplasser. Kontrakt med entreprenør Skanska ble undertegnet i mai og byggingen kunne starte.

oversiktsbilde av byggeplass for nytt senter for psykisk helsevern. Mann i oransje arbeidsfrakk.Byggearbeidet er godt i gang. 

Etter flere runder med smell og graving er nå en betongplate på plass i det utgravde hullet, og det kan mer enn anes at et bygg er på vei. Det meste lå til rette for grunnsteinsnedsettelse fredag 3. november. Bortsett fra været.

Skrin med mål og mening

En mann som står i snøen
Administrerende direktør Øystein Mæland la skrinet ned i en symbolsk boks. 

 

Administrerende direktør Øystein Mæland trosset værgudene, krummet nakken under det gule, åpne miniteltet foran byggeplassen, før han plasserte utvalgte dokumenter inn i skrinet som utgjør grunnsteinen:

 

En signert hustavle fra samspillsfasen av prosjektet, som definerer kjøreregler i prosjektkulturen, Utviklingsplan 2040 og delplan for psykiatri og helsevern.

 

– Dette har mange ventet på og jobbet iherdig for i mange år. Så det er en gledens dag. Nå legges det til rette for at vi kan gi et godt pasienttilbud, utvikle måten å jobbe på og fremme sterke fagmiljøer og bedre samhandling.

En gul boks med svart etikett
Skrinet som ble lagt ned av Mæland. Det vil ligge synlig i det nye bygget. 

Varmende ord på en hustrig dag

Været kunne neppe vært verre og fikk talerne til å fatte seg i korthet. Likevel ble det tid til mange varme og gode ord i hilsningene til arbeidet med det nye senteret. Vi har plukket ut noen av dem:

En person i oransje jakke
Regiondirektør i Skanska, Terje Nyborg Olsen. 

Regiondirektør Terje Nyborg Olsen fortalte at de i Skanska er stolte over å få være med på noe som har et så godt formål. 


– Et styrket behandlingstilbud for noen av de sykeste og mest sårbare blant oss er viktig for den enkelte pasient og familiene deres – og for samfunnet.


– Vi har bruk mye tid på å forstå de som skal bruke bygget – helsepersonell og pasienter. Hva er viktig for dem? Hvordan kan bygget bidra til et best mulig helsetilbud og  arbeidssted? 


– Vi er stolte av det vi her sammen utvikler. Et bygg for pasientene, brukerne og de som jobber her, som vil bidra til gi et bedre tilbud til pasientene. Det er helt i tråd med vår visjon om å bygge for et bedre samfunn.

 

En mann i dress som ser på en bok
Divisjonsdirektør Øystein Kjos. 

Divisjonsdirektør Øystein Kjos i Psykisk helsevern og rus divisjon tok utgangspunkt i at dette er mye mer enn et byggeprosjekt. 


– Her skal det utvikles tilbud og kapasitet til de alvorligst syke og mest sårbare pasientene vi behandler. Døgnfunksjonene i akuttpsykiatri, spesialpsykiatri, alderspsykiatri og døgntilbudet til barn og unge skal samles i et senter for psykisk helsevern for unge og i BUP dag- og døgnsenter for barn og ungdom.


– I det nye senteret skal både de som skal jobbe i bygget og alle vi andre i divisjonen skape god og framtidsrettet pasientbehandling. 


– Da må vi også se på hvordan fremtidens psykiske helsevern her på Ahus bør være. Hvordan skal vi jobbe – og samhandle? Hva virker – og hvordan skal vi få til å gjøre mer av det?

En person som holder en tablett
Ordfører i Lørenskog, Amine Mabel Andresen. 

 

Den ganske så ferske ordføreren i vertskommunen Lørenskog, Amine Mabel Andresen, skuet utover en regntung byggeplass og slo fast at det kommer til å bli et flott senter.


– Jeg er veldig glad for at tilbudet for sykehusbasert psykisk helsevern skal samles her på Nordbyhagen. Jeg er sikker på at det vil gi et godt tilbud til pasienter og pårørende, - og bidra til god faglig utvikling.

Kaffe i brakka

Etter seremonien for en hutrende styringsgruppe og øvrige gjester, blant annet fra Helse Sør-Øst, ble forsamlingen ledet gjennom snøslapset til varmende kaffe og god PHN-kake i brakeriggen ovenfor byggeplassen.

En kake med et budskap på