Har du lyst til å utdanne deg til spesialsykepleier?

Ahus tilbyr utdanningsstillinger for sykepleiere som ønsker videreutdanning i intensiv-, operasjons-, barne- og akuttsykepleie.

Publisert 15.08.2016
Sist oppdatert 20.09.2016
Har du lyst til å utdanne deg til spesialsykepleier?format=webp&

Januar 2016 er det oppstart av overnevnte videreutdanninger i sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Søknadsfrist for studiene er 1. september. Se høgskolenes hjemmesider for mer informasjon og søknad på studiene http://www.hioa.no/. Utdanningsstillingene lyses ut i sykehusets rekrutteringsportal, Webcruiter eller personalportalen. Søknadsfrist er 1. september.  

Det lyses ut totalt 18 utdanningsstillinger fordelt på følgende videreutdanninger:

  • Intensivsykepleie 5 stillinger
  • Operasjonssykepleie 5 stillinger
  • Barnesykepleie 4 stillinger
  • Akuttsykepleie 4 stillinger

Det gis utdanningsstilling for de tre første semestrene av utdanningene (90 studiepoeng). Se www.hioa.no for mer informasjon om studiet.

Utdanningsstillingen avlønnes i henhold til overenskomstens bestemmelser om 80% tarifflønn for sykepleiere ut fra ansiennitet. Ansatte har pensjons-/trygde- og feriepengerettigheter, samt ferieopptjening i studietiden som for ordinære ansatte. Det er ingen arbeidsplikt i løpet av semestrene. Ansatte er i lønnet permisjon fra sin ordinære stilling i utdanningstiden fram til semesterslutt i juni, fra semesterstart i august og resten av utdanningstiden. I sommerperioden skal all ferie tas ut og det forventes ordinært arbeid som sykepleier i de øvrige ukene.

Når søker har fått svar på søknad om studieplass fra høgskolen, må det snarest gis beskjed om dette til Ragnhild Mathisen, epost:ravo@ahus.no. Aktuelle søkere kalles inn til intervju. Ut fra en helhetsvurdering av faglig og personlig egnethet innstilles det til utdanningsstillingene.

Kontaktinformasjon

Ved generelle spørsmål kontakt: Ragnhild Mathisen, kompetanse- og utdanningsavdelingen: ravo@ahus.no. Tlf: 67968611/98854476

Ved spørsmål om å jobbe som spesialsykepleier ved Ahus kontakt:

Intensivsykepleie: Liv Ingunn Dieseth,lidi@ahus.no

Operasjonssykepleie: Lise Smith Jacobsen, lsja@ahus.no 

Barnesykepleie: Irene Ponton,irgy@ahus.no 

Akuttsykepleie: Gry Connie Baardseth, grba@ahus.no