I gang med medisinfritt behandlingstilbud

Akershus universitetssykehus har nå etablert et medisinfritt behandlingstilbud for pasienter i psykisk helsevern. Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet kan få medisinfri behandling ved DPS Nedre Romerike Moenga døgn.

Publisert 03.03.2017
Sist oppdatert 08.03.2017
Evalueringsmøter

Medisinfri behandling er et tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er behandlet med medikamenter.

-­ Pasienten blir selv en sentral aktør. Det vil bli lagt vekt på å gi innsikt i egen situasjon som basis for å nå egne mål og mestre sitt eget liv, forteller seksjonsleder Anders Skogen Wenneberg, som har ledet prosjektgruppen som har planlagt det nye tilbudet på Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Moenga døgn.

Jobbe aktivt med egen situasjon

En sengepost på sju senger vil gi et tilbud som går over åtte uker. Pasienten skal ut i fra sin tilstand selv være med å bestemme om medisin er skal være en del av behandlingen eller ikke.

-­ Vi skal sikre at pasientene har god nok informasjon til å ta slike viktige valg for egen behandling. De må være klar for å jobbe aktivt slik at de kan lære seg å forstå symptomene og å mestre egen situasjon, sier Wenneberg, og legger til at fysisk aktivitet og kosthold også vil bli vektlagt i behandlingsopplegget.

Tilpasses den enkelte pasient

Det nye tilbudet kommer etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, via Helse Sør-Øst. Etter lang tids planlegging ble snorer klippet, og kaker og rosende ord raust delt som symbol på at det medisinfrie behandlingstilbudet på Moenga døgn ble offisielt åpnet onsdag 1. mars.

­-­ Det er gledelig at vi med dette øker vår mulighet til å kunne skreddersy et behandlingstilbud for den enkelte pasient, sa Øystein Mæland, før han klippet den symbolske snoren og markerte åpningen av det nye tilbudet på Moenga.

Grundig forarbeid

Mæland roste Divisjon for psykisk helsevern og de ansatte på Moenga for det grundige arbeidet som har vært lagt ned i forkant.

-­ Dette er et nybrottsarbeid, og det er krevende. Derfor er det fint å se hvor godt forberedt tilbudet er når det skal settes ut i livet, sa Mæland. Han understreket hvor viktig det er med motiverte pasienter for at tilbudet skal fungere.

-­ Våre dyktige fagfolk vil sammen med pasientene selv vurdere hvem som er egnet for dette behandlingstilbudet, sa Øystein Mæland.

Støtte fra brukerorganisasjonene
Støtte fra brukerorganisasjonene

Divisjonsdirektør Øystein Kjos takket bruker- og pårørendeorganisasjonene for at de har stått på for å få på plass tilbudet.

-­ Uten deres iherdige innsats hadde vi neppe vært der vi er i dag, sa Kjos.

Fylkesleder i Mental helse Akershus, Tonelise Holm, kvitterte med å si at de er veldig glade for det nye tilbudet.

-­ Dette har vi ventet på, og vi ser fram til å følge aktivitetene her videre, sa Holm.

Forskning skal gi økt kunnskap om behandlingen

Behandlingstilbudet vil bli fulgt tett av en egen forskningsgruppe fra Ahus som blant annet vil se nærmere på hvem som benytter seg av tilbudet og hva som er effekten av behandlingen.

-­ Slik kan vi få kunnskap om hvordan dette fungerer i praksis. Gjennom forskningen kan vi videreutvikle tilbudet basert på solid kunnskap, sa Øystein Mæland.

Se nærmere beskrivelse av behandlingstilbudet