Informasjon til henviser om pasienter fra Eidsvoll og Ullensaker kommuner med behov for øyeblikkelig hjelp

Fra 2. mars 2020 kl. 09 endres AMKs veiviser for pasienter fra Ullensaker og Eidsvoll kommuner med behov for øyeblikkelig hjelp, tilsvarende oppgavefordelingen som er etablert for sykehustilbudet i Nes kommune.

​Ahus Kongsvinger har akuttilbud for pasienter innen indremedisin, generell kirurgi, ortopedi og gynekologi/fødsler. 

Veiviseren er førende og gjeldende. Veiviseren gir oversikt over primærsykehus per fagområde. Hvis tvil, konferer!

 • Ved konferering og melding om innleggelser i Ahus Kongsvinger

Følgende pasienter skal fortsatt til Ahus Nordbyhagen, og ikke Ahus Kongsvinger:

Generelt

 • Alder 0-18 år
 • Traumer (OUS, Ahus Nordbyhagen: routes av AMK etter tabell/skala)
 • Multi-brukere (mange tidligere innleggelser ved Ahus Nordbyhagen)
 • Kritisk syk pasient

Indremedisin

 • STEMI og ustabile pasienter med mistanke om NSTEMI og som trenger rask intervensjon skal til Ahus Nordbyhagen i åpningstid, ellers OUS
 • Bradykardi med mistanke om behov for pacemaker
 • Alvorlig nefrologisk sykdomstilstand (eksempelvis truende dialysebehov)
 • Akutt gastroskopi, akutt bronkoskopi

Nevrologi

 • Alle nevrologisk sykdomstilstander, inkludert pasienter med hjerneslag
 • Ryggsmerter uten fall (nevrologi)

Kirurgi

 • Akutt karkirurgi
 • Akutt urologi (unntatt: urinretensjon som skal til Ahus Kongsvinger)
 • Akutt ØNH 

Ortopedi

 • Ryggsmerter med fall og høyenergi ryggskade

Gynekologi/føde

 • Fødsler
Sist oppdatert 26.02.2020