Informasjonsfilmer om fødsel ved Ahus

Nær halvparten av kvinnene som føder på Ahus har innvandrerbakgrunn. Med informasjonsfilmer oversatt til ti språk håper fødeavdelingen å gjøre både norske og fremmedspråklige kvinner best mulig forberedt på fødsel og eventuelt keisersnitt.

Publisert 21.03.2019
Sist oppdatert 24.02.2021
En baby som holdes av en person
To nye informasjonsfilmer om fødeavdelingen er oversatt til ti språk for å gjøre kvinner best mulig forberedt på fødselen.

- Med hensyn til pasientsikkerheten ønsker vi at kvinnene skal være best mulig forberedt når de kommer til oss, sier avdelingsleder Nina Steffensen i fødeavdelingen.

- Vi håper folk ser hvor flott fødeavdeling vi har her, og ønsker å trygge kvinnene mest mulig på forhånd, sier Steffensen. Informasjonsfilmene inngår i et forbedringsarbeid for å gjøre alle best mulig forberedt før fødselen. Avdelingen oppfordrer fastleger og helsestasjoner til å informere om filmene.

 

Se "Velkommen til Fødeavdelingen" på flere språk" på YouTube.com.

Vil nå ut til fremmedspråklige

Hver femte person i opptaksområdet til Ahus har innvandrerbakgrunn - definert som at enten de selv eller foreldrene er født i et annet land enn Norge. Ved fødeavdelingen er andelen høyere, med 45 prosent med innvandrerbakgrunn. Mens mange av disse er norskspråklige, er det likevel noen som ikke snakker norsk i det hele tatt.

- Dette kan fort føre til konflikt eller misforståelser, sier Steffensen.

Ved å oversette filmene til flere språk, ønsker fødeavdelingen å nå ut til både norsk- og fremmedspråklige kvinner med nyttig informasjon om fasiliteter og rettigheter.  

Rettigheter ikke alle vet om

Som gravid har du rett til gratis svangerskapsomsorg ved helsestasjon. Erfaringen viser at de som ikke snakker norsk sjeldnere benytter seg av dette tilbudet. Dette setter noen kvinner i en situasjon der de vet svært lite på forhånd når de kommer til sykehuset for å føde, og i verste fall kan det gi en dårlig fødselsopplevelse for kvinnen.

- Mange er redde for at tjenestene de får koster penger. Det er ikke alle som vet at det er gratis å føde på sykehuset, eller om muligheten for gratis tolk, sier Kristil Haraldstad, seniorrådgiver for mangfold, likeverd og migrasjonshelse ved Ahus.

Hun forteller også om at noen kvinner kan være skeptiske fordi de ikke kjenner ikke til tolkens taushetsplikt, eller som kommer fra land der fødsel ikke skjer på en like trygg måte.

- Kvinner kan være livredde for keisersnitt dersom de kommer fra land der dette kan være livsfarlig. Dette kan skape unødvendig frykt og misforståelser, sier hun.

For å prøve å unngå slike misforståelser er det laget en film som viser prosessen med keisersnitt - før, under og etter. Filmen er laget av medisinstudenter, og oversatt til en rekke språk.

 

Se filmen på flere språk på YouTube.com.

- Disse filmene er kjempeviktige for å gi mest mulig forutsigbarhet for kvinnene, for å trygge dem og gjøre dem best mulig forberedt og for å unngå misforståelser eller konflikter, sier Haraldstad.

Kristil Haraldstad.jpg

Kristil Haraldstad

Likeverdig helsetjeneste

Haraldstad arbeider på Ahus med å tilrettelegge for en likeverdig helsetjeneste. Det innebærer å tilpasse ut fra den enkeltes ståsted og opphav, og en bevissthet rundt hvordan likeverdige tjenester tilbys folk med ulik bakgrunn.

- Alle pasienter skal ha lik kvalitet, lik tilgang og like godt resultat. Da må vi tilpasse, blant annet ved å tilby tolk eller oversatt informasjon, sier Kristil.