Innovatørene på Ahus

Snart kan legene bruke VR-briller for å få opplæring i operasjoner. Bruk av VR-teknologi i opplæring er ett av tre prosjekter på Akershus universitetssykehus (Ahus) som har mottatt finansieringsmidler fra Helse Sør-Øst. Prosjektene skal blant annet bidra til økt pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen. Les mer om prosjektene her.

Publisert 13.03.2018
En person i en sykehusseng;
Prosjektmedarbeider og overlege på Ortopedisk klinikk Ståle Clemetsen planlegger filming av håndleddsoperasjon.

Helse Sør-Øst har satt av egne regionale midler for finansiering av innovasjonsprosjekter som kan bidra til kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen.

I 2017 ble i overkant av 13,1 millioner fordelt på 23 prosjekter. Tre av prosjektene gjennomføres på Ahus:

• VR-teknologi til effektiv opplæring av LIS-leger i ortopedisk kirurgi.
• "Sikre pasientforløp" - Prosessdatastøtte for reisen gjennom sykehuset.
• Hurtigdiagnostikk av ortopediske implantatinfeksjoner.

Operasjonsopplæring med VR-teknologi

Sigbjørn Kristiansen leder prosjektet der VR-teknologi brukes i opplæringsvideoer for leger i spesialisering (LIS) i ortopedisk kirurgi.

- Forskjellen mellom vanlig video og VR-video er at bildet er sfærisk og dekker hele synsfeltet, slik at den som ser på får følelsen av å være der, sier Kristiansen.

Opplæringsvideoene skal gi trygg og realistisk innføring i ulike kirurgiske inngrep. Ved hjelp av VR-briller kan studentene selv velge hvilken retning de vil se, og få en følelse av å være til stede i realistiske scenarier. I motsetning til lærebøker og illustrasjoner vil dette kunne huskes bedre og gi en mer virkelighetsnær innsikt.

Basert på læringsmålene for LIS-utdanningen vil det legges tekst, grafikk og opplæringselementer på videoen.
 
- Vi jobber på sikt mot at disse filmene skal kunne publiseres slik at interesserte selv kan bruke sin egen smarttelefon med VR-headset for å se filmene, sier Kristiansen.

Kristiansen poengterer at overføringsverdien til andre fagfelt er stor, selv om målgruppen for dette prosjektet er ortopeder.

Dataløsning gjør pasientforløp oversiktlig

Prosjektleder Lars-Åge Møgster har blitt tildelt midler for å utvikle en løsning som skal tilgjengeliggjøre informasjon om pasientforløp.

- Vi vil lage en dataløsning for å følge pasientens reise gjennom sykehuset, ved å hente og sammenstille det som finnes av data om pasientene, sier Møgster. Data om pasientene ligger i dag i ulike systemer, men skal gjennom dette prosjektet samles i ett grensesnitt som gir en oversikt over data om pasientforløp.

Målet med løsningen er å gi klinikkene et verktøy for å holde bedre oversikt over pasientflyten. Dette skal bidra til å øke pasientsikkerheten og redusere ikke-medisinsk ventetid for pasienten.

En slik løsning er allerede utviklet under etableringen av «pakkeforløp for kreft», og planen er å utvikle en løsning som er relevant for alle pasientforløp.

Pakkeforløp_dashboard.jpg

Eksempel på hvordan løsningen kan gi en samlet oversikt over pasientene.

Prosjektgruppen ble også omtalt av Helse Sør-Øst som månedens innovatør i april 2017.

DNA-analyse skal gjøre det enklere å diagnostisere

Siste tildeling til Ahus gikk til et prosjekt som skal gjøre det enklere og raskere å diagnostisere infeksjoner som oppstår etter ortopediske implantatoperasjoner. Dette gjøres ved hjelp av det nyeste innen DNA-analyse.

Implantater, som skruer og plater, gjør pasienten mer sårbar for å få infeksjoner, og disse infeksjoner kompliserer behandlingen og kan være dødelig. Dagens metode for å påvise bakterier og antibiotikaresistens er tidkrevende, ifølge prosjektleder Hege Vangstein Aamot.

Ved å undersøke DNA fra bakteriene direkte fra en vevsprøve, skal man raskt kunne identifisere bakterien som forårsaker infeksjonen. Prosjektgruppen skal utvikle en analyseprotokoll som ennå ikke er tilgjengelig i dag. Denne skal brukes for å kunne diagnostisere og gi riktig behandling allerede samme dag som vevsprøven tas.

Les mer om innovasjon i Helse Sør-Øst