Jurate er den mest publiserende kvinnelige forskeren i 2021

Jurate Saltyte Benth er den kvinnen i landet som publiserer mest, ifølge en oversikt på forskerforum.no.

Publisert 10.11.2022
En person som står utenfor
Foto: Ahus
Forskerforum.no lanserte i forrige uke sin liste over de 500 forskerne med flest publikasjonspoeng i Norge. Listen toppes av menn. På 17. plass finner vi Jurate Saltyte Benth, som første kvinne på listen.
 
Saltyte Benth er fulltidsansatt som professorkompetent forsker (biostatistiker) på Institutt for klinisk medisin på UiO, og tilknyttet avdeling for Helsetjenesteforskning (HØKH)​ ved Ahus.
 

Saltyte Benth bidrar i en rekke forskningsprosjekter og er derfor høyt oppe på listen med publikasjonspoeng.

- Jeg bidrar i forskjellige forskningsprosjekter med planlegging og gjennomføring av statistiske analyser av innsamlende data. 

- Jeg hjelper også i planlegging av nye studier med tanke på design og statistisk metode, når det er behov for det, sier hun. 

Saltyte Benth er opprinnelig fra Litauen og er utdannet statistiker. Hun tok doktorgraden sin hjemme ved Universitetet i Klaipeda før hun kom til Norge og jobbet et par år ved Matematisk institutt på Blindern som postdoc. Siden gikk ferden til HØKH Ahus, hvor hun snart har jobbet i 18 år.

- Jeg er veldig glad i jobben min og koser meg med tall og det gir meg mye glede å kunne levere resultater til klinikere, hjelpe med å forstå disse og bidra i tolkningen. ​

Lærer fremdeles mye nytt

Det jobber tre statistikere på HØKH. Benth beskriver HØKH som en levende gruppe med forskere fra forskjellig fagfelt og mye forskningsaktivitet, med et engasjerende og motiverende miljø. 

- Forskningsmiljøet på HØKH og Ahus er veldig dynamisk, prosjekter varierer mye og krever forskjellige statistiske metoder. Selv etter snart 18 år i jobben lærer jeg fortsatt mye nytt og det er motiverende og viktig for meg. Et engasjerende miljø og muligheter for diskusjoner med kollegaer er viktig for jobben vi skal gjøre.

På spørsmål om hvordan hun får til å publisere så mye som hun gjør svarer Saltyte Benth at tillit til å disponere egen tid er helt avgjørende. 

- Min nærmeste leder gir meg rom for å disponere arbeidstid og -form selv. Jeg er et ja-menneske, som ofte fører til at arbeidsoppgaver hoper seg opp, og det krever en god del konsentrasjon og struktur i hverdagen. Da er det avgjørende for meg med tilliten og støtten som min leder viser, slik at jeg optimerer tidsbruken min.

Når hun ikke graver i tall er Jurate glad i å lage mat, strikke og holde på i hagen. 

- Jeg ser på fritidsaktivitetene mine som terapi og mulighet til å koble ut litt fra tall og arbeid på skjerm.

Ahus-forskning i vekst

Helge Røsjø er direktør for forskning og innovasjon ved Ahus. Han er stolt og takknemlig for innsatsen til Jurate. 

- Gratulerer til Jurate med stor innsats og viktige bidrag til forskningen i 2021! Dette er veldig fint og Jurate sin innsats over lang tid har vært avgjørende for vekst av forskning på Ahus, sier Røsjø.

Benth ligger godt an på publiseringsstatestikken i år også. Et søk i Cristin (Current research information system in Norway), et nasjonalt forskningsinformasjonssystem, viser at Jurate står med 26 oppføringer, og er medforfatter med blant annet Espen Rostrup Nakstad.