Kolleger som sparringspartnere gir god lederutvikling

– Den viktigste lederutviklingen skjer i hverdagen, med egne kolleger som sparringspartnere. Får vi til å være en tett og god ledergruppe i stedet for en gruppe ledere når vi lettere målene våre, sier klinikkdirektør Kirsten Haugland.

Publisert 22.04.2024
Sist oppdatert 02.05.2024
Gruppe mennesker står sammen i sykehusgang.
​Ledergruppen i barne- og ungdomsklinikken jobber tett sammen for støtte hverandre og nå målene til klinikken.

Barne- og ungdomsklinikken (BUK)  har trappet opp satsningen på ledergruppeutvikling de siste tre årene, med gode resultater. De opplever at de har knekt noen koder for hvordan de kan utvikle en trygg ledergruppe med felles mål og ansvar. 

Utviklingsarbeidet var avgjørende for at Ole Zimmer takket ja til å lede legeavdelingen.

 – Faget fungerer best når vi jobber tverrfaglig, sier han.

Zimmer ble leder for legeavdelingen på BUK første gang i 2011.

– Opp gjennom årene har lederstrukturen på sykehus endret seg. Tidligere hadde gjerne legene ansvar for legene og det medisinskfaglige og sykepleierne ansvar for sykepleierne og pasientpleie. Nå har lederne et tydeligere helhetsansvar, sier han.

Det er viktig for Zimmer, for det første møtet med lederrollen var ikke enkelt.  

– I 2011 samlet vi for første gang alle legene i én avdeling med en avdelingsleder. Hver gang noe handlet om noe medisinskfaglig så de andre lederne på meg og forventet at ansvaret var mitt. Da opplevde jeg ikke at vi som ledergruppe jobbet sammen. Det var ensomt og krevende.

Helhetsansvar gir faglig forbedring

Etter fire år gikk Zimmer tilbake til en fulltidsstilling som overlege. Noen år senere var klinikken i gang med å endre hvordan de jobbet med ledergruppen, og Zimmer ga derfor lederrollen en ny sjanse.

I dag har han fire seksjonsledere i sin avdeling, som har fordelt personalansvaret for legene i avdelingen mellom seg. 

– Vi har ansvar for å bemanne hver avdeling i klinikken med leger, som sammen med andre faggrupper sikrer god behandling for pasientene som blir lagt inn hos oss, sier han.

I tillegg har de et medisinsk-faglig rådgivningsansvar knyttet opp mot de andre avdelingene hvor avdelingslederen ikke har medisinsk-faglig bakgrunn. Det har styrket samholdet i ledergruppen.

Mannlig lege i hvitt arbeidsantrekk.
Ole Zimmer leder legeavdelingen i barne- og ungdomsklinikken. 

Ledergruppen som plattform for sømløs behandling

Målet med ledergruppeutviklingen er at lederne samhandler godt og har felles forståelse av klinikkens oppdrag og mål. 

– Barn og pårørende skal ha en mest mulig sømløs opplevelse når de behandles hos oss, uavhengig av at de møter flere behandlere i ulike avdelinger. Vi må jobbe helhetlig og være koblet på behandlingen der den skjer, og ledergruppa er nøkkelen for å få det til, sier klinikkdirektør Kirsten Haugland.

Hun organiserer jevnlig felles ledergruppesamlinger hvor de jobber med videreutvikling. Samtidig er hun tydelig på at resultatene skapes i klinikken.

– Den viktigste lederutviklingen skjer i hverdagen, med egne kolleger som sparringspartnere. Får vi til å være en tett og god ledergruppe i stedet for en gruppe ledere vil vi lettere nå målene våre og få til effektive og gode pasientforløp.

Haugland får støtte fra Ole Zimmer.

– Det er enklere å finne løsninger i fellesskap når vi erkjenner et felles ansvar. Det skaper en stabilitet som gjør at vi jobber bedre sammen over tid. 

Målet er også at medarbeiderne skal merke nytten av en samstemt ledergruppe.

– Kvaliteten på behandlingen vi gir vises i møte med hver enkelt pasient. Det er våre ansatte som kjenner på hva som skal til for å gi pasientene den beste behandlingen. Derfor er det så viktig at vi som ledere lytter til de ansatte, sier han. 

– Samtidig vet vi at ressursene ikke er ubegrenset. Idealet mitt som leder er å skape et arbeidsmiljø der ledere og ansatte jobber sammen mot et felles mål.

– Et godt eksempel

Klinikkdirektør Haugland er ansvarlig for ledergruppeutviklingen, med god bistand fra HR-divisjonen. De hjelper til med å tilpasse opplegget til hver divisjon og klinikk. 

– Barne- og ungdomsklinikken jobber jevnt over tid med å heve kvaliteten på ledergruppa. Da kommer også resultatene, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen.

Selv om ledergruppesamlingene er en viktig møteplass, er Pettersen tydelig på at ledergruppa også må jobbe godt på hjemmebane i klinikken for at opplegget skal fungere.

– Summen av det alle avdelingslederne får til i sine avdelinger gjør at klinikken lykkes.

Han trekker frem arbeidet som et godt eksempel på hvorfor videreutvikling av egne ledere er viktig. 

– Ledergruppa viser en genuin interesse for hverandres utfordringer, og vi ser en tydelig modning i hvordan de spiller på og utvikler hverandre for å nå BUK sine mål, sier han.

En intern undersøkelse viser en positiv utvikling på mange områder. Tilbakemeldingene handler blant annet om at gruppen har blitt mindre saksorienterte, og mer utviklingsorienterte.

– De er også tryggere på hverandre, noe som gjør utvikling i fellesskap enklere.