Kompetansebroen - en portal for deling av kompetanse

- For pasientene er det bare én helsetjeneste, uavhengig av om det er sykehus eller kommune, og derfor er det viktig at vi jobber sammen for å gi pasienter den beste behandlingen, sier Kjersti Sirevåg. Hun er leder for den nye nettportalen Kompetansebroen - en plattform for å dele kompetanse på tvers av institusjoner.

Publisert 15.01.2018
Sist oppdatert 16.01.2018

- For pasientene er det bare én helsetjeneste, uavhengig av om det er sykehus eller kommune, og derfor er det viktig at vi jobber sammen for å gi pasienter den beste behandlingen, sier Kjersti Sirevåg, leder for Kompetansebroen.

Den nye nettportalen består blant annet av e-læringskurs, temaseksjoner med fagdagspakker og lesestoff, nyheter fra samarbeidspartene, digitale verktøy og kurskalender for helsepersonell.

Kompetansebroen skal styrke informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, bydeler, utdanningsinstitusjoner og Ahus. Dette vil øke helsepersonells kompetanse som igjen fører til bedre behandling av pasienter.

Se film om Kompetansebroen:


Delingskultur

Leder for Kompetansebroen Kjersti Sirevåg erfarer at portalen bidrar til en større delingskultur,  blant annet ved at flere åpner kursene sine for andre parter enn før.

- Kompetansebroen gir oss en unik mulighet til å få oversikt over hele helsetjenesten i vårt område, til å forstå hverandre bedre og knyttes nærmere sammen, sier hun.

FOU-leder i utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus Kari Anette Os mener Kompetansebroen er en viktig kanal og et godt virkemiddel for å nå ut med informasjon på tvers av samarbeidspartene:

- Kompetansebroen er et viktig incitament for å bygge, videreutvikle og vedlikeholde en delingskultur. Vi driver mange nettverk og snapper opp mye av felles interesse, da er det gunstig å ha en slik plattform, sier hun.

Pål Wiik, fagdirektør i enhet for medisin og helsefag ved Ahus mener portalen har stort potensiale:

- Både vi på Ahus, kommunene og utdanningsinstitusjonene kan bruke dette nesten som en enerådende løsning. Kompetansebroen har også mye potensiale i seg til å spre seg til andre helseforetak. Det er egentlig et av få prosjekter på dette nivået. Jeg har store forventninger, sier han.

Et stort og viktig samarbeid

Samarbeidspartene i Kompetansebroen er Ahus, kommunene og bydelene i opptaksområdet, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus. Med utgangspunkt i resultater fra pilotprosjektet «Trygg i egen kommune» i 2014 ble Kompetansebroen startet som prosjekt i 2016 og fra 1. januar 2018 gikk løsningen inn i en driftsfase.

Nettportalen blir drevet fra Ahus gjennom fire stillinger: Leder, drift og brukerstøtte, kommunikasjon og utvikling og fag- og kvalitetssikring.

Sterke tall

Siden lanseringen i januar 2017 har det vært en jevn økning i trafikken. Etter 11 måneder er Kompetansebroen oppe i 180 000 sidevisninger, 27 000 nettbrukere og 2600 registrerte brukere. Det er særlig kurskatalogen som har generert trafikk og i år er det hittil lagt ut 112 kurs. Det er leder i Kompetansebroen Kjersti Sirevåg godt fornøyd med og hun forventer enda mer trafikk neste år.

- At så mange som mulig i målgruppen får høre om Kompetansebroen og at den oppleves relevant og tas i bruk av partene er avgjørende for den videre fremtid. Vi vil ha fokus på fortsatt markedsføring og implementering parallelt med den øvrige utviklingen de kommende årene.

Se animasjonsfilm om Kompetansebroen:

www.kompetansebroen.no