Kompetansebroen med årets viktigste workshop!

60 engasjerte medarbeidere fra 16 kommuner og bydeler gjennomførte årets viktigste workshop, 26. mai 2016. Ansatte fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Akershus universitetssykehus deltok også. Målet var å samle ideer til hvordan vi kan dele kompetanse mellom kommuner, bydeler, sykehus og utdanningsinstitusjoner.

Svend Berg
Publisert 17.06.2016
Innledning ved prosjektleder Hanne-Merethe Årstein
Prosjektleder Hanne-Merethe Årstein innleder samlingen.

- Det var et fantastisk engasjement blant deltakerne, sier prosjektleder Hanne-Merethe Årstein. Vi har virkelig fått bekreftet at det er et stort behov for å dele kompetanse, og vi har fått inn veldig mange gode ideer i løpet av dagen.

- Vi bestemte oss tidlig i prosjektet for å høre på de som kjenner dette på kroppen, og det var svært gledelig at så mange deltok.

Kompetansebroen skal bidra til at pasientene får møte kompetente og informerte medarbeidere på tvers av helsetjenestene.

- Vi er ikke gode nok på å dele kompetanse i dag, sier Hanne-Merethe Årstein, og vi har så mye å vinne på å samarbeide bedre på en systematisk måte.

Workshopen ble arrangert som en kafédialog hvor deltakerne flyttet seg mellom fem bord med hvert sitt tema. Hvert av bordene hadde to bordverter med lang erfaring innen de områdene som ble diskutert. Hovedtemaene var ambulante tjenester, opplæringsaktiviteter, simulering og ferdighetstrening, hospitering og helhetlig pasientforløp. Temaene ble bestemt ut fra føringer i strategier og sentrale dokumenter om samhandling.