Kongelig heder til Ahus-forsker

Den kanskje mest prestisjefylte kreftforskningspris som deles ut i Norge er Kong Olav Vs kreftforskningspris. Den ble i år tildelt Ahus forskeren professor Vessela Kristensen.

Publisert 17.04.2018
Kreftforskningspris

​Kristensen mottok prisen under en seremoni i Gamle Festsal på Universitetet i Oslo 16. april.

Professor Vessela Kristensen fikk prisen for sitt arbeid for behandling og diagnostisering av brystkreft. H.M. Kong Harald V delte ut prisen på vegne av Kreftforeningen. Prisen er på 1 million kroner.

- Dette var stort og overveldende. En varm takk til Kreftforeningen og til de mange forskerne som har samarbeidet med meg og gjort prosjektene mine mulige å gjennomføre, sa Kristensen under utdelingen. 

Prisen er en vitenskapelig anerkjennelse for fremragende forskning og verdsettes svært høyt blant kreftforskere. Den deles ut til en kreftforsker som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

Innovativ forskning

-­ Vessela Kristensen har gjennom sitt virke bidratt til å finne bedre og mer effektive måter å diagnostisere og behandle brystkreft på, sa generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. 

-­ Vi mennesker er ulike, og fordi vi er diagnostisert med samme kreftform betyr ikke det at vi skal behandles likt. Årsakene til det er at det er forskjeller i genene våre. Her kreves mer målrettet, persontilpasset behandling og det er særlig i den sammenhengen at Kristensen sin forskning har gitt et viktig bidrag, sa hun videre.

Kristensens forskning er innovativ og nyter stor respekt i fagmiljøene, både nasjonalt og internasjonalt. 

-­ Vi håper selvfølgelig også at det å vinne en slik pris er en skikkelig vitamininnsprøyting og inspirerer til mange års innsats fremover, sa Ryel.

Kristensen jobber ved avdeling for klinisk molekylærbiologi på Akershus universitetssykehus, ved Universitetet i Oslo og Institutt for Kreftforskning, Oslo universitetssykehus.