Kongsvinger sykehus til Ahus

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte i dag vedtatt at Kongsvinger sykehus overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2019. Fødetilbudet skal videreføres som i dag.

Publisert 29.06.2017
Sist oppdatert 01.12.2020

- Dette er en viktig dag for pasienter, pårørende og ansatte ved Kongsvinger sykehus. At Kongsvinger sykehus får tilknytning til Akershus universitetssykehus kan gi nye muligheter for helhetlige pasientforløp, faglig utvikling og bedret rekruttering, sier Bent Høie i en pressemelding (regjeringen.no) i dag.

Han viser også til at ledig kapasitet på Kongsvinger sykehus kan utnyttes til å avlaste Akershus universitetssykehus HF. - Befolkningen får færre sykehus å forholde seg til og også kortere reisevei i mange tilfeller, sier Høie.

- Vi tar beslutningen om overføring av Kongsvinger til etterretning, sier administrerende direktør  ved Akershus universitetssykehus (Ahus), Øystein Mæland.

Sikre god overgang

Ahus har deltatt i arbeidsgruppen i regi av Helse-Sør-Øst som laget rapporten «Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus».

-­ Gjennom dette arbeidet har vi erfart at en overføring av Kongsvinger til Ahus vil medføre både muligheter og utfordringer.

Ahus vil nå samarbeide med Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet om overføringsprosessen.

-­ Sammen vil vi jobbe for å sikre en god overgang både for pasientene i Kongsvingers opptaksområde, for de ansatte på Kongsvinger sykehus, og for vår virksomhet på Nordbyhagen og øvrige lokaliteter, sier Øystein Mæland.