Kortere covid-opphold og færre på intensiv i august

Torsdag 2. september er det totalt 17 pasienter med covid-19 innlagt på Akershus universitetssykehus (Ahus), 15 på Nordbyhagen og 2 på Kongsvinger sykehus. Pasienttallene fra august viser at pasientene er noe yngre enn tidligere, har kortere innleggelse og det er færre med behov for intensivbehandling.

Publisert 02.09.2021
Sist oppdatert 04.08.2023
En bygning med en statue foran

Sist Ahus hadde tilsvarende antall covid-19-pasienter var i slutten av mai (uke 21) i år. Da var det flere intensivkrevende pasienter og dermed høyere belastning for sykehuset enn pr i dag. På det meste i april i år håndterte Ahus over 70 innlagte covid-19-pasienter samtidig, da med over 20 på intensivavdelinger.

Les mer om utviklingen av covid-19-situasjonen på Ahus under pandemien til nå

Yngre – med kortere opphold

I august i år har det i alt vært 39 innleggelser med covid-19 på Ahus. I denne perioden har det vært pasienter i alle aldersgrupper, men Covid-19-pasientene i august er i snitt yngre sammenliknet med tidligere, og vi har hatt pasienter under 18 år. Gjennomsnittlig alder på de 39 pasientene i august er 45 år, mot 56 totalt for pandemien. Det er lik fordeling mellom kvinner og menn.

Det er både vaksinerte og uvaksinerte pasienter blant disse, med en overvekt av uvaksinerte. Det er også pasienter som har underliggende sykdom.

Liggetiden for de pasientene som ble innlagt i august og som er utskrevet, er 2,9 dager, som viser at pasientene i august har trengt kortere innleggelse i sykehus enn tidligere i pandemien. Gjennomsnittlig liggetid fra pandemiens start 10. mars 2020 og fram til 6. juli 2021 var 7,4 døgn.

Det er fortsatt noen pasienter som trenger intensivbehandling, men antallet som trenger respirator er lavere sammenliknet med tidligere perioder. 

Covid-19 pasienter graf
 

Har planer for økt pågang

Ahus har planer klare for å kunne ta imot flere pasienter både på sengepost og på intensiv - inkludert barn og unge dersom antall innleggelser skulle øke. Om antallet innlagte vil stige avhenger blant annet av lengden på sykehusoppholdene og smittetrykket i samfunnet.

-­ Vi ser at vaksineringen virker og vi oppfordrer derfor alle som ikke er vaksinerte til å ta vaksinen. I tillegg bør basale smittevernregler fortsatt følges, sier fagdirektør Pål Wiik ved Akershus universitetssykehus.

Selv om samfunnet åpner opp er det viktig å fortsatt overholde anbefalingen om avstand og god håndhygiene.

-­ Det er også viktig med egenkontroll av symptomer på covid-19 før turen tas til kjøpesenter eller på jobb. Og at dersom du har symptomer- ta en test.