Kreftforskningspris går til brystkreftforsker Vessela Kristensen

Professor Vessela Kristensen utdeles Kong Olav Vs kreftforskningspris for sin forskning på genetikk og brystkreft. Vi gratulerer!

Publisert 06.03.2018
Vessela Kristensen
Professor Vessela Kristensen har lenge forsket på genetikk og brystkreft. Foto: Daniel Nebdal


Prisen deles ut av Kreftforeningen til forskere som har utmerket seg med fremragende forskning gjennom flere år.

Vessela Kristensen er professor ved Universitetet i Oslo, avdeling for klinisk molekylærbiologi (EpiGen) ved Akershus universitetssykehus (Ahus). 

Genetikk og brystkreft
Kristensen har lenge forsket på genetikk og brystkreft for å finne bedre og mer effektive måter å diagnostisere og behandle brystkreft på.

Gjennom å utvikle avanserte modeller for å analysere store mengder data fra mange pasienter, har Kristensen og hennes medarbeidere kartlagt betydningen av genvariasjoner, genamplifikasjoner, genuttrykk og genregulering i forskjellige undergrupper av brystkreft.

Innovativ
Kristensens forskning er innovativ og nyter stor respekt i fagmiljøene, både nasjonalt og internasjonalt, skriver Kreftforeningen.

Prisen er på én million kroner, og overrekkes av HM Kong Harald V på vegne av Kreftforeningen i Oslo 16. april.

– Dette var stort og overveldende! En varm takk til Kreftforeningen og til de mange forskerne som har samarbeidet med meg og gjort prosjektene mine mulige å gjennomføre, sier Kristensen til Kreftforeningen.