Kvinneklinikken og Kreftforeningen rykket inn i Groruddalen

Bare halvparten av innvandrerkvinner i Norge sjekker seg for celleforandringer i livmoren. Dette vil Kreftforeningen og Ahus gjøre noe med. 26. september ryddet leger fra Kvinneklinikken på Ahus sine timeplaner for å ta celleprøver ved helsestasjonen i Groruddalen.

Publisert 10.10.2016
Sist oppdatert 26.10.2016
Et par kvinner som holder et skilt
Legene Ala Jabri Haug og Christine Thaulow fra Kvinneklinikken på Ahus ryddet sine kalendere og stilte gratis opp på helsestasjon i Groruddalen.

Bare halvparten av innvandrerkvinner i Norge sjekker seg for celleforandringer i livmoren. Dette vil Kreftforeningen og Ahus gjøre noe med. 26. september ryddet leger fra Kvinneklinikken på Ahus sine timeplaner for å ta celleprøver ved helsestasjonen i Groruddalen.

Dette var et populært tilbud og alle timene ble booket. 36 kvinner med forskjellig bakgrunn og nasjonaliteter ble sjekket. Kreftforeningen håper de som ble sjekket denne dagen går hjem med en god følelse og forhåpentligvis forteller om dette videre til sine søstre, mødre og venninner.

Alarmerende hvor få kvinner med innvandringsbakgrunn som sjekker seg.

- Av de konsultasjonene vi har hatt er det cirka 60 prosent som ikke har tatt celleprøve tidligere. Det er trist og skremmende. Ved å samarbeide med Kreftforeningen når vi bredt ut, sier legene fra Kvinneklinikken Ala Jabri Haug og Christine Thaulow. Dette var et populært tilbud og alle timene ble fullbooket.
70 prosent av norskfødte kvinner i Oslo har sjekket seg mellom 2008-2012, men tallet er bare 50 prosent for innvandrerkvinner. Det betyr at halvparten ikke tar celleprøve. Denne situasjonen bekymrer Kreftforeningen og legene ved Ahus.

Fast oppmøtested og tid 

-Takket være engasjementet til legene på Ahus og de ansatte på helsestasjonen i Groruddalen, har vi virkelig fått vist frem betydningen av oppmøtetid og –sted, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel om #Sjekkdeg-dagen.

I følge Ryel viser forskning viser at fast oppmøtested og tid fungerer.

-Det må innføres så fort som mulig. Vi har ingen å miste.

TV- innslag
NRK Dagsrevyen tok også turen denne dagen. Se klippet på denne linken fra tidspunktet 3 minutter og 38 sekunder, https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/NNFA21092816/28-09-2016#t=00m00s