Kvinnesterke på gynekologisk avdeling

Gynekologisk avdeling på Nordbyhagen utreder og behandler kvinner i alle aldre. De stiller kvinnesterke og er stolte av å jobbe med et fag som er både hektisk og spennende, men som mange ikke kjenner omfanget av.

Publisert 08.03.2021
Sist oppdatert 19.04.2023
En gruppe medisinsk personell i scrubs
Gynekologer: Ida Årving, Jette Stær-Jensen, Kjersti Rimstad, Anne Grethe Paulsen, Monica Strømme Hermanrud, Marie Ellstrøm Engh og Hege Mikalsen.
– En gynekolog er for mange en som tar celleprøver og kanskje bistår ved fødsler og keisersnitt, men vi har en veldig spennende hverdag fylt med så mye mer, sier Ida Årving, avdelingsleder for Gynekologisk avdeling ved Nordbyhagen.

Ida er en av 12 kvinnelige overleger som opererer gynekologiske tilstander på Ahus Nordbyhagen. Avdelingen har totalt 16 operatører, og blant de som opererer med robot er 3 av 4 operatører kvinner.

– Vi må ofte forklare hva jobben vår egentlig går ut på og mange blir overrasket over at vi opererer. De tror det er kirurgene, ofte mannlige, som gjør disse operasjonene.

Avdelingsleder Ida Årving.

Bredt felt

På avdelingen utreder og behandler gynekologene blødningsforstyrrelser, celleforandringer, fremfall, hormonforstyrrelser og cyster, samt infeksjoner og smerter i underlivet. De bistår fødeavdelingen og gir akutt behandling til kvinner med ulike komplikasjoner tidlig i svangerskapet.

 I tillegg gjennomfører vi aborter, sterilisering og utreder ufrivillig barnløshet, samt urinlekkasje og gynekologisk kreft, sier Årving.

Kvinnene som kommer til gynekologisk avdeling følges opp på avdelingen fra tidlig i utredningen og gjennom hele behandlingsforløpet.

 Vi har gode muligheter for god diagnostikk uten å sende kvinnene andre steder. Vi gjør selv ultralyd og tar prøver, slik at vi får utført behandlingen og undersøkt kvinnen godt selv, sier kollega og gynekolog Jette Stær-Jensen.

 Her får vi hele spekteret av en kvinnes liv, fra ung til gammel og vi jobber i et bredt felt preget av helhetlig tenkning. Gynekologi berører mange andre felt innen medisinen, som endokrinologi, kirurgi, medisin, psykiatri, med mer.

For å bli gynekolog må legene spesialisere seg i fem og et halvt år. For å operere med robot må de gjennom 30 timer med trening på simulator, i tillegg til kursing og operasjon under veiledning.

  Faget gir muligheter for dybdespesialisering innen mange områder og er veldig teknologisk, vi bruker robot, ultralyd og andre hjelpemidler. Dette er faget hvor de raske beslutningene må tas, som gir mye spenning, sier Stær-Jensen.

  Jeg synes jobben vi gjør er meningsfull. Det er godt å kunne hjelpe, samtidig som jeg synes det er gøy å operere. Det er spesielt hyggelig når du har en pasient med mye plager eller farlig sykdom, som blir frisk etter en operasjon jeg har utført, sier Årving.


Operasjon gyn

Helene Fjeldvik Peterson (midten) og Mette Renden (til høyre) utfører et gynekologisk inngrep med laparoskopi.

Høy aktivitet og moderne behandling

Avdelingen behandler 70 -75 pasienter i uken på 15 operasjonsstuer på Nordbyhagen og på Ski sykehus, i tillegg til Kongsvinger sykehus. I tillegg opereres cirka 15 pasienter i lokalbedøvelse på poliklinikken.

Tre til seks av operasjonene vi utfører hver uke gjør vi med robot, sier Ida, som er en av fire som utfører robotassisterte operasjoner.  

Operasjonene foregår som oftest med kikkhullskirurgi.

  Metoden har mange fordeler, blant annet at pasienten kommer seg fortere enn ved åpen kirurgi, har mindre smerter og trenger kortere sykemelding, sier gynekolog Anne Grethe Paulsen.

  Vi må ofte forklare at man ikke nødvendigvis må fjerne hele livmoren hvis man har plager eller sykdom der, da vi med dagens metoder utfører «minimal invasive surgery», minst mulig inngrep i kroppen.

En person iført en kirurgisk scrubs

Gynekolog Anne Grete Paulsen

En gruppe kirurger i blå skrubb

Mette Renden (t.h) i dyp konsentrasjon

Raskere og tryggere med robotkirurgi

Robotkirurgi er en avansert form for kikkhullskirurgi med mulighet for å arbeide ekstremt nøyaktig og i 3D.

  Med roboten kan vi zoome inn på området vi opererer. Det gir mindre fare for skader på organer, fordi man ser veldig godt, spesielt når det vises i 3D. Robotkirurgi har gjort mye for pasientsikkerheten, nettopp på grunn av dette, sier Årving.

Før innebar gynekologiske operasjonen åpen kirurgi, som ofte kunne ta lang tid. Med dagens teknologi foregår de fleste operasjoner på dagkirurgi, hvor man kan reise hjem samme dag.

Blant behandlingene som går fort trekker Årving frem operasjon for urinlekkasje, hvor de legger et bånd under urinrøret.

Gynekologi er et kirurgisk fag, som egner seg like godt for kvinner som for menn...

Ida Årving

Det tar rundt 15 minutter og gir veldig gode resultater. Det er trist å tenke på de som kanskje har gått lenge med plager uten å kontakte lege, når enkelte plager kan bedres på en relativt enkel og god måte.

Avdelingen har drevet systematisk med kompetansebygging de siste to årene innen flere fagfelt og setter erfaringsoverføring høyt.

Vi følger med på utviklingen og tilbyr oppdatert og moderne behandling på et høyt nivå. Vi har korte ventelister og gode rutiner, og en fin avdeling med et godt arbeidsmiljø, uavhengig av kjønn.

Gynekologi er et kirurgisk fag, som egner seg like godt for kvinner som for menn og vi ønsker ikke at det skal være et «kvinnefag». Derfor ønsker vi gjerne flere menn velkommen i verdens beste yrke.


Et viktig fagfelt

Gynekologene har sett en endring i hvordan kvinner nå tør å snakke mer om sine gynekologiske problemer, samt er det er større fokus i samfunnet gjennom kampanjer som #sjekkdeg.

Kvinner utgjør halvparten av befolkningen og deres plager må tas på alvor, de fortjener like god behandling for lidelser som kun rammer kvinner, sier Ida.

Marie Ellstrøm Engh er professor og overlege i gynekolog. Hun har merket en endring blant kvinner i dag.

Vi skjemmes ikke lenger på samme måte over plager som angår underlivet. Plager som dette påvirker livskvaliteten til kvinner, men vi ser ikke så mye til de som har gått med store problemer i flere år lenger.

– Tenk at det er kun denne spesialiteten innen medisin som er kjønnsspesifikk. Det kan vi med fordel snakke mer om.

En gruppe kirurger i et rom

Fra venstre: Avdelingsleder Ida Årving og overlege Hege Mikalsen følger interessert med.

 Mange kvinner er flinke til å søke hjelp tidlig ved kreft, men vi ser derimot at ved blødningsplager og endometriose går mange med plagene lenge før de søker hjelp. For mange av disse er det hjelp å få, så vi håper at kvinner fortsetter å være bevisste og oppsøke hjelp, sier Årving.

Avdelingen har gjennom årene opparbeidet et bra rykte i fagmiljøet og får i dag henvist pasienter fra hele landet.

Vi får en del henvisninger av komplikasjoner knyttet til prolapsoperasjon, en utfordrende pasientkategori, men vi prøver å hjelpe med kunnskapen og erfaringen vi har bygget opp, sier Engh.