Like gode resultater når avrevet akilles behandles uten operasjon

Ryker akillessenen, kan du trygt unngå operasjon dersom behandlingen starter i tide. Dette ble kjent gjennom en studie basert på rapportering fra over 500 pasienter. I dag er de operasjonsfrie behandlingene i flertall.

Publisert 31.05.2024
En person i kirurgiske skrubb og en maske på et sykehus
Tidligere forskning har gitt støtte til behandling både med og uten operasjon. Ståle Myhrvoll (bildet) sier det var viktig med en studie som var stor nok til å kunne påvise selv små forskjeller.

Resultatet av forskningen rundt behandling av akillessener er klar: Starter behandling med gips eller skinne før det har gått 72 timer etter skaden, kan man vente like gode resultater uten operasjon som med operasjon.

Konklusjonen ble kjent gjennom en omfattende studie ledet av Ståle Myhrvold fra Akershus universitetssykehus.

Forskningen søkte å finne svar på hva som er den beste behandlingen for pasienter med avrevet akillessene: Ingen operasjon, vanlig åpen operasjon, eller en mini-åpen operasjon.           

Egen rapportering

532 pasienter ble inkludert i studien, og pasientenes egen rapportering var sentral. Pasientene rapporterte om symptomer og om fysiske begrensninger etter 1 år gjennom et unikt diagnosetilpasset verktøy kalt ATRS – Acute Achilles tendon Total Rupture Score. Forskerne benyttet i tillegg seks ulike funksjonstester og registrerte alle komplikasjoner, inkludert nye avrivninger av akillessenen. 

Studien ble utformet med tanke på mulig ny praksis i behandlingene.

– Dersom det viste seg å være liten gevinst av operasjoner, ville det være naturlig å spørre seg hvorfor man skulle bruke ressurser på å operere, sier Ståle Myhrvold.

I dag behandles en overvekt av pasientene uten operasjon.

– Dette har frigjort kapasitet hos de dagkirurgiske avdelingene ved sykehusene, sier Myhrvold. 

Han understreker imidlertid at det er viktig å huske på at ikke-operativ behandling forutsetter at behandlingen starter tidlig etter skaden.

Tre alternative behandlinger

Diskusjonen om hva som gir de beste resultatene når akillessenen ryker har pågått lenge. På 2000-tallet eksisterte behandling med og uten kirurgisk inngrep side om side, og begge behandlingsformer hadde støtte i tilgjengelig forskning. Ved siden av den åpne kirurgien har man benyttet såkalte mini-åpne teknikker, der snittet i huden er gjort mindre for å redusere risikoen for komplikasjoner som infeksjoner og sår.

En vanlig oppfatning har vært at risikoen for ny avriving øker dersom senene ikke blir sydd sammen før videre behandling med gips eller støtteskinne. 

I dette bildet spurte man seg om tidligere studier har vært for små til å påvise en forskjell mellom behandlingsgruppene.

Det ble viktig å få avdekket dette med en studie som var stor nok til å påvise selv de minste forskjellene, sier Ståle Myhrvold.  

Det er første gang disse behandlingene har blitt sammenliknet i en så stor og omfattende randomisert studie.


Like fornøyde

Studien, som sammenliknet tre grupper pasienter med erfaringer fra hver sin form for behandling, viste at det ikke var noen av gruppene som var mer tilfreds eller hadde bedre fysiske prestasjoner enn de andre. Sammenlikningen ble gjort 1 år etter skaden.

Studien viste at risikoen for at akillessenen ryker igjen var noe høyere uten operasjon, men også at risikoen for nerveskader var noe mindre.

En mann som står under tak
Ståle Myrvoll ledet studien som omfattet 532 pasienter. Pasientenes egen rapportering var sentral.

Det er første gang disse behandlingene har blitt sammenliknet i en så stor og omfattende randomisert studie.

Over 200 leger og fysioterapeuter var direkte involvert i inkludering, behandling og oppfølging av pasientene, med en avgjørende finansiell støtte tilsvarende 50 prosent av forskningen gjennom de 6 første årene.

Studien ble publisert i New England Journal of Medicine våren 2022 og fikk videre omtale gjennom blant annet Reuters, Associated Press, Medscape, Healthday, Forskning.no og flere norske medier.

Fakta

Om prosjektet 

Prosjektets første pasient ble inkludert i 2013, den siste i 2018. Prosjektet ble finansiert gjennom doktorgradsstipend fra Helse Sør-Øst, midler ved Ahus og gjennom Aase Bye og Trygve J.B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning.

Om fagfeltet 

Rundt 2000 nordmenn ryker akillessenen årlig. De fleste er yrkesaktive og i snitt 40 år, og forekomsten er økende. Akillessenen er kroppens sterkeste sene, og det er avgjørende for et normalt gangmønster at den er intakt.

Om forskningsgruppen 

Hovedstudien var et samarbeidsprosjekt mellom Ahus, OUS, Sykehuset Østfold, Sykehuset Vestre Viken og Norsk Idretts Medisinsk Institutt (Volvat / Nimi).

Ståle Bergman Myhrvold disputerte i 2022 med Ph.d-avhandlingen «Outcomes, physical performance, and complications following treatment of acute Achilles´ tendon ruptures”.

Publikasjoner

  • Myhrvold SB, Brouwer EF, Andresen TKM, Rydevik K, Amundsen M, Grün W, Butt F, Valberg M, Ulstein S, Hoelsbrekken SE. Nonoperative or Surgical Treatment of Acute Achilles' Tendon Rupture. N Engl J Med. 2022 Apr 14;386(15):1409-1420. doi: 10.1056/NEJMoa2108447. PMID: 35417636.
  • Barfod KW, Hölmich P. Acute Achilles' Tendon Rupture - Surgery or No Surgery. N Engl J Med. 2022 Apr 14;386(15):1465-1466. doi: 10.1056/NEJMe2202696. PMID: 35417642.
  • Maffulli N. In Adults with Acute Achilles Tendon Rupture, Nonoperative Treatment, Open Repair, and Minimally Invasive Surgery Did Not Differ for Health Status at 12 Months. J Bone Joint Surg Am. 2022 Nov 16;104(22):2035. doi: 10.2106/JBJS.22.00965. Epub 2022 Oct 4. PMID: 36383170.