Millioner til Ahus-forskning på hjertekomplikasjoner ved cellegiftbehandling

Ahus-forsker Torbjørn Omland er tildelt 20 millioner kroner fra de regionale helseforetakenes felles program for klinisk behandlingsforskning. Midlene skal brukes til en utvidet studie på brystkreftpasienter som gjennom sin cellegiftbehandling kan utvikle hjertekomplikasjoner.

Geir Lindhjem
Publisert 07.03.2017
Sist oppdatert 08.03.2017

​De regionale helseforetakenes felles program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) tildelte nylig til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. AV disse gikk 20 millioner til Torbjørn Omlands forskergruppe og prosjektet “Prevention of Cardiac Dysfunction during Adjuvant breast cancer therapy (PRADA-2): A Randomized, Placebo-controlled, Multicenter Trial”. Dette var den største enkelttildelingen i denne runden.

Bygger videre på lovende studie

Brystkreft behandles ofte med cytostatika (cellegiftbehandling), monoklonale antistoff og strålebehandling. Dette kan skade hjertet. PRADA-studien, som ble publisert i 2016, omfattet 130 Ahus-pasienter med tidlig brystkreft.

I studien viste forskere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) at den aktuelle hjerteskaden ser ut til å kunne begrenses med forebyggende medikamentell behandling.


-­ Selv om resultatene var lovende, var det en vanlig oppfatning internasjonalt at medisinsk praksis ikke kunne endres basert på resultatene av en så liten studie fra et enkelt sykehus, sier Torbjørn Omland.

I PRADA-2 er planen derfor å studere effekten av forebyggende hjertesviktbehandling hos 300 pasienter med tidlig brystkreft, som behandles med potensielt hjerteskadelige medikamenter ved fire norske universitetssykehus (Akershus universitetssykehus, St Olavs hospital, Stavanger universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge).

­-­ Målet er å få enda klarere resultater som viser at forebyggende behandling er gunstig for å forebygge hjerteskade, slik at disse kan være med på å endre klinisk praksis, ikke bare i Norge, men internasjonalt, sier Torbjørn Omland.

Viktig program for kliniske studier av høy kvalitet

KLINBEFORSK er opprettet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet for å imøtekomme behovet for flere større nasjonale kliniske studier av høy kvalitet og med forutsigbar finansiering. Programmet skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21.

For å oppnå dette er det stilt spesifikke krav til prosjektene: Det skal legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner, og brukermedvirkning skal være inkludert. I tillegg må prosjektene ha deltakelse fra forskningsmiljøer i alle fire helseregioner.

Alle prosjektene som er tildelt midler er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. De regionale helseforetakene har samarbeidet godt og tett om utviklingen av programmet, med sikte på å møte morgendagens krav til pasientbehandling. KLINBEFORSK er et viktig bidrag i denne sammenhengen.

-­ Programmet er et stort løft for klinisk behandlingsforskning i Norge. Vi har store forventninger til de syv prosjektene som nå mottar midler, sier programstyret leder, Per Morten Sandset.

-­ Årets tildeling har stor tematisk spredning. Det er særlig gledelig at det i denne runden også er gitt støtte til et forskningsprosjekt som inkluderer barn, sier Sandset.

Følgende prosjekter har fått tildelt programmidler i første utlysning:

ProsjektlederTittelBudsjett (mill. kr)
Lars Bø

Randomized autologous hematopoietic stem cell transplantation

 vs. Alemtuzumab for patients with relapsing remitting Multiple Sclerosis (RAM-MS)

19.97
Bjørn Atle BjørnbethAcetylsalisylic Acid as Secondary Prevention in Colorectal Cancer (ASAC Trial)19.37
Håvard Ove SkjervenThe Norwegian Antibiotics for Pneumonia in Children (NAPiC) study19.32
Ellisiv B MathiesenTenecteplase in wake-up ischaemic stroke trial - TWIST15.49
Torbjørn Omland

PRevention of cArdiac Dysfunction during Adjuvant breast cancer therapy (PRADA-2):

 A Randomized, Placebo-controlled, Multicenter Trial

20.00
Espen Andre Haavardsholm

A Norwegian multicentre trial assessing the effectiveness of tailoring

infliximab treatment by therapeutic drug monitoring, the NOR-DRUM study

12.43
Oddbjørn Straume

A Phase 1b/2 clinical trial with Axl kinase inhibitor BGB324

in combination with Dabrafenib/Trametinib or Pembrolizumab in

Metastatic Melanoma: Identification of predictive markers of response

17.57