Musikkterapi fremmer helse og gir glede

Musikk og andre aktiviteter er sterke virkemidler for å fremme helse og livskvalitet for pasienter. Forskning viser at musikkterapi styrker barn og unges evne til å tåle krise, reduserer angst og bidrar smertelindrende.

Publisert 22.12.2016
En gruppe mennesker i klær

Musikkterapi er et eget fagfelt som er i kraftig vekst både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2012 har Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) på Ahus jobbet for å integrere musikkterapi og aktiviteter i behandlingstilbudet på klinikken. Målet er å tilby aktiviteter som bidrar til et helsefremmende miljø for barn og ungdom.

Musikk som behandling og miljøskaper

I dag har vi musikkterapi i form av musikkstunder i fellesareal, til avledning og smertelindring under enkle medisinske prosedyrer, og som individuelle besøk på pasientrom og isolat.

Våre to pedagogiske barnepleiere bistår med spill, hobbyaktiviteter og lek. I tillegg arrangeres det månedlig ulike arrangement og forestillinger. Dette bidrar til trivsel og normalitet for våre pasienter.

Våren 2017 utvider vi tilbudet med «Musikkafé» - et ettermiddagstilbud for ungdom.

Bidrar til å få fram de friske sidene hos syke barn og unge

Musikkterapi er et eget fagfelt hvor musikk brukes for å fremme helse og livskvalitet for barn og unge på sykehus. Målet er å få fram de enkeltes ressurser - hva de kan og hvem de er utover å være syk.

Musikk hjelper pasientene å hente framde friske sidene og bringe normalkultur inn i sykehusmiljøet. I møtet med den enkelte er det pasienten som viser vei. Det er pasientens ønsker, behov og forutsetninger som styrer hvilke aktiviteter som benyttes.

Mange barn og unge setter selv ord på hva de ønsker seg. For andre er det vanskeligå sette ord på sine behov. Musikkterapeutene er trent i å lese ulike uttrykk, som pust, kroppsspråkog lyd. Det gjør at pasienter med ulike utfordringer i ulike sykdomsfaser kan ha glede og nytte av musikkterapi.

Familie, søsken og andre pårørende er viktige støttespillere rundt pasientene og inviteres til å ta del i slike aktiviteter.

Forskning underbygger nytteverdi for god helse

Musikkterapi terapiform er i framgang både nasjonalt og internasjonalt. Dette dokumenteres gjennom en allerede solid forskningstradisjon på fagfeltet.

Forskning viser at deltagelse i musikkterapi og musikalsk samspill styrker barn og unges evne til å tåle krise og samtidig bevare seg selv. Det har vist seg å være til god hjelp i å mestre smerte og engstelse, for eksempel ved behandling og medisinske prosedyrer.

Musikkterapi fremmer deltakelse, kommunikasjon og sosial samhandling. Gjennom musikkstunder skapes det tett kontakt pasientene i mellom. Det reduserer opplevelsen av ensomhet og en følelse av å være utenfor, som ofte kan være en følge det å være syk, spesielt blant ban og ungdom.

Musikkterapi er en del av forskningsprosjektet CEBA ved Barne- og ungdomsklinikken, som undersøker sammenhengen mellom akutt EBV-infeksjon (kyssesyke) og utvikling av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos ungdom.

Vil du vite mer om musikkterapi og aktivitet på Barne- og ungdomsklinikken?  Se våre filmer og annen aktuell informasjon på våre nye nettsider: www.musikkterapi-buk.no