Nå blir det stråleterapi på Ahus

Styret i Helse Sør-Øst godkjente på sitt møte 7. mars videre planlegging av et strålesenter på Ahus Nordbyhagen. Senteret skal være ferdig til bruk i 2031.

Publisert 11.03.2024
En maskin med skjerm
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Etablering av stråleterapi ved Akershus universitetssykehus (Ahus) kommer som følge av at Helse Sør-Øst har vedtatt en desentralisering av dagens tilbud på Oslo universitetssykehus (OUS). 

Det skal bygges fire stråleterapisentre i regionen, i tillegg til det som snart står ferdig i Drammen.

Fra før tilbys strålebehandling i Oslo, Gjøvik og Kristiansand, og det er vedtatt å bygge i Telemark, Ahus og Østfold. Det skal også bli strålesenter i det nye Mjøssykehuset, som skal bygges i Innlandet. 

– Gir bedre mulighet til sammenhengende behandling

Torsdag 7. mars godkjente styret i Helse Sør-Øst at Ahus kan gå videre med å planlegge for et nytt stråleterapisenter, i det som kalles steg 2 av konseptfasen. 

Målet er at et senter for stråleterapi med tilhørende bildediagnostikk skal stå ferdig innen 2031. 

Helse Sør-Øst er klar i sin anbefaling om at nye strålsentre bør bygges i separate bygninger, noe prosjektet på Nordbyhagen vil ivareta. Senteret vil bygges med fire behandlingsrom, der i første omgang tre av dem vil innredes med strålemaskiner. Dette vil dekke behovet de første årene og samtidig gi mulighet for økt kapasitet.  

En mann iført blå jakke
Administrerende direktør Øystein Mæland.

– Det vil bli en klar forbedring for våre pasienter at vi får samlet en større del av kreftbehandlingen her hos oss. Pasientene slipper ekstra reisevei og vi får bedre muligheter til å gi behandling som henger godt sammen, sier administrerende direktør Øystein Mæland. 

– Det vil samtidig styrke og utvikle fagmiljøet innen kreftbehandling på Ahus. For at tilbudet til pasientene skal være på plass i 2031, må vi i god tid starte med rekruttering av de nødvendige spesialistene vi trenger til senteret.  

Senter for stråleterapi - trinn en i et kreft- og somatikksenter


Stråleterapisenteret skal etter planen komme ved bygningene som kalles Nye nord, der Ahus allerede har onkologisk sengepost og poliklinikk. Bygget vil foruten stråleterapi også inneholde nødvendig bildediagnostikk. I et nabobygg planlegges det undervisnings- og studentarealer for Universitetet i Oslo (UiO) og OsloMet.

Den endelige rapporten fra konseptfasen for strålesenteret skal legges fram for Helse Sør-Øst til høsten og danne grunnlag for søknad om statlig lån. 

Planen innebærer at arbeidet med nytt kreft- og somatikkbygg på Nordbyhagen deles i to trinn, der strålesenteret blir første trinn, mens nytt bygg for å håndtere økt somatisk kapasitet fram mot 2040 planlegges som neste trinn. 

Samtidig jobbes det med å øke somatisk kapasitet på kortere sikt gjennom rokader og ombygginger. Etablering av mindre omfattende nybygg vurderes også i denne sammenheng. 

Les også: Desentraliserer og standardiserer strålebehandling i Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)