Nå kan alle kvinner få tidlig ultralyd

Fra desember kan alle gravide få tidlig ultralyd på Akershus universitetssykehus (Ahus). Tilbudet er på plass tidligere enn planlagt. – Et viktig tilbud for mange kvinner, sier Maria Ulriksen, overlege på føde- og barselavdelingen.

Publisert 22.12.2022
Sist oppdatert 23.12.2022
Fødetavle med sykepleier i bakgrunnen.
Frem til nå har tidlig ultralyd, det vil si før uke 13 i svangerskapet, kun vært et tilbud til kvinner over 38 år og de som har krav om fosterdiagnostikk. 

– Vi er en stor fødeinstitusjon og har fått et voldsomt løft med dette. Vi har jobbet hardt i nesten tre år for å åpne dørene for tidlig ultralyd både på Nordbyhagen og i Kongsvinger, sier Maria Ulriksen.

Hun er overlege på føde- og barselavdelingen ved Ahus og pådriveren for opplæring og implementering av tilbudet på sykehuset.

Et frivillig tilbud

I 2020 ble det vedtatt at ultralyd med tilleggsundersøkelser som kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret skal bli et tilbud til alle kvinner i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen. Kravet til sykehusene er at tilbudet skal være på plass fra januar 2023.

– Dette er et viktig tilbud for mange kvinner, og vi er stolte av å få dette til i god tid før tidsfristen, sier Ulriksen.

Hun understreker at tilbudet er frivillig. 

– Alle gravide vil få informasjon og tilbud om undersøkelsen hos fastlegen sin. Hvis de ønsker tidlig ultralyd henviser fastlegen dem videre til oss, slik at de automatisk får tilbud.

Søknaden må være på sykehuset før svangerskapsuke 12 for å garantere plass. 

​Tre år med opplæring

Kvinneklinikken har sørget for grundig opplæring og videreutdanning av jordmødre og gynekologer, og har i tillegg fått noen ekstra jordmorstillinger for å kunne ta imot flere kvinner til undersøkelse.

– Dette har jordmødrene og gynekologene våre tatt med strake armer, sier Ulriksen. 

– Vi har også gjort en stor oppgradering av utstyrshallen vår og en ombygging av hele avdelingen for å ha nok rom til å gjennomføre tidlig ultralyd, legger hun til.

Den aller første jordmoren som tok videreutdanning i ultralyd for første trimester på Ahus var Eli Skytteren, som jobber som ultralydjordmor på Kongsvinger sykehus og kommunejordmor i Grue. 

– Det er spennende at vi nå tilbyr dette til alle gravide. Ultralyd er et felt jeg virkelig interesserer meg for, og dette er et viktig tilbud, sier hun.

Jordmor sitter på stol med ultralydutstyr på Kongsvinger sykehus.

Eli Skytteren stortrives med å være ultralydjordmor, og mener tidlig ultralyd er et viktig tilbud til kvinnene. Foto: Ahus

Dette ser de på tidlig ultralyd

Under en tidlig ultralyd sjekker Skytteren om hjertet slår, hvor stort fosteret er, hvor langt kvinnen er på vei og at alt hittil ser normalt ut.

– Noe av det vanligste vi ser i uke 18 ser vi også i uke 12, men det er enkelte begrensninger når fosteret er så lite. Derfor er det alltid en undersøkelse i uke 18 i tillegg, sier hun.

I løpet av undersøkelsen ser hun etter såkalte strukturelle anatomiske avvik.

– Store strukturelle avvik kan bety at fosteret ikke er levedyktig. Da er det mer skånsomt for moren å oppdage dette i uke 12 og 13 enn i uke 18, forteller hun.

I tillegg er tidlig ultralyd viktig for å avdekke tvillinger som bare har én morkake. Utfordringen ved denne tilstanden er at delingen noen ganger er skjevfordelt, slik at én tvilling får for mye, og én får for lite.

– Dette kan vi gjøre noe med tidlig. Vi kan sikre at begge tvillingene får næring ved hjelp av en laseroperasjon og grundig overvåkning, sier hun. 

Skytteren ​sier at hun som ultralydmor er opptatt av god kontakt med de gravide hele veien. 

– Vi har et årvåkent blikk og er opptatt av å se både moren og barnet. Vi er godt rustet til å gi de gravide en trygg og god undersøkelse, avslutter hun.

Mer om tidlig ultralyd og NIPT

  • Stortinget har vedtatt tilbud om ultralyd til alle gravide i første trimester og at det skal være tillatt for alle gravide å få utført NIPT (non-invasiv prenatal test). 
  • NIPT er en blodprøve som kan avdekke kromosomavvikene trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 eller trisomi 13. 
  • NIPT tilbys alle kvinner over 35 år, og der det er funn på tidlig ultralyd.