Ahus doktorgrad

Normal livskvalitet med bekkenreservoar

97 prosent av pasienter som har gjennomgått bekkenreservoarkirurgi ved Ahus ville tatt operasjonen på nytt fremfor å ha pose på magen, viser en nylig avlagt doktorgradsavhandling ved Ahus.

Publisert 14.03.2018

Personer som har måttet fjerne tykktarm og endetarm på grunn av sykdom, kan velge om de vil ha en pose på magen som avføringen føres ut til (stomi), eller gjennomgå en operasjon som kalles IPAA-kirurgi (Ileal pouch anal anastomose), eller bekkenreservoar. Da lages det et reservoar, en slags pose, av tynntarmen, som skjøtes direkte på analkanalen slik at man kan gå på do på vanlig måte.

I Norge utføres omtrent 50 slike operasjoner i året, og mange av de som gjennomgår operasjonen er unge.

Avansert operasjon med varierende resultat
Marie Louise Sunde

Marie Louise Sunde ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har i sin doktorgradsavhandling sett på slike operasjoner og på komplikasjoner som kan oppstå under operasjonen. I tillegg har hun sett på tarmfunksjonen, livskvalitet og seksualfunksjon hos personer som har gjennomgått operasjonen ved Ahus i perioden 2000-2013.

- Det er en avansert operasjon, og tarmfunksjonen etter operasjonen varierer, uten at vi helt vet hvorfor. Vi ville gjøre en studie for å kartlegge resultatene hos oss, og for å se om vi kunne finne ut mer om hva som bidrar til funksjon, sier Sunde.

Få komplikasjoner og fornøyde pasienter

Sunde og kolleger fant at personer som har gjennomgått bekkenreservoarkirurgi ved Ahus har opplevd få alvorlige komplikasjoner. Ingen hadde fått sitt reservoar fjernet eller utkoblet på grunn av dårlig funksjon.

Den studerte gruppen hadde liknende livskvalitet og seksualfunksjon som den gjennomsnittlige norske befolkningen. Pasientene var ifølge Sunde stort sett svært fornøyde, og 97 prosent svarte at de ville tatt operasjonen på nytt fremfor å ha pose på magen.

Varierende resultat

Det var likevel en betydelig variasjon i hvor funksjonelt resultatet ble, og forskerne fant at dårlig tarmfunksjon reduserer livskvaliteten. De så også at dårlig tarmfunksjon reduserer seksualfunksjonen hos kvinner.

- Fremdeles er det mye vi ikke vet om hva som påvirker funksjonen etter slike operasjoner, men vi har kommet et lite stykke lenger, sier Sunde.

Sunde og kolleger fant at størrelsen på reservoaret hadde størst betydning for funksjon – stort reservoar ga bedre funksjon. Videre fant de at personer med dårligere funksjon oftere hadde hatt betennelse i reservoaret.

Marie Louise Sunde disputerte på Akershus universitetssykehus 23. februar 2018 med avhandlingen «Studies on the ileal pouch-anal anastomosis».