Ny håndbok sikrer lik utredningspraksis i BUP

Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) ved Ahus har laget en håndbok for basisutredning, som skal sikre felles praksis for alle pasienter som henvises til avdelingen. Avdelingen oppfordrer også andre helseforetak til å bruke håndboken.

Publisert 13.01.2023
Sist oppdatert 19.04.2023
Illustrasjonsfoto BUP

Med en håndbok i basisutredning sikrer BUP lik utredningspraksis for pasienter uavhengig av behadnlingssted og kliniker.

- Håndboken har som mål å sikre god faglig kvalitet i møtet med oss, slik at pasientene får trygge og likeverdige tjenester uansett hvilken seksjon, enhet eller kliniker de møter, sier avdelingsleder Morten Grøvli i Avdeling for barn og unges psykiske helsevern ved Akershus universitetssyke​hus (Ahus).

I tråd med nasjonalt pasientforløp for psykisk helse barn og unge skal barn og unge som henvises til BUP alltid få en basisutredning. Den skal munne ut i en helhetlig vurdering som skal ligge til grunn for behandlingen som gis. 

Ettersom praksisen for innhold og metodikk i utredningen har variert noe mellom de ulike seksjonene i ABUP, ble det besluttet å utarbeide en håndbok som sikrer felles praksis.

- Det er en kjent utfordring ved alle helseforetak at praksisen spriker fra sted til sted. Derfor håper vi at vår håndbok kan være til nytte også ved andre helseforetak, sier Grøvli. ​

Trygghet og fo​​rutsigbarhet
Håndboken er en faglig retningslinje, som skal være en god hjelp for klinikere og kontorfaglige fra inntak til utredning, og en faglig forsvarlig diagnostisk vurdering.

- Dette vil bidra til å gi pasienter og foresatte en trygghet og forutsigbarhet i møtet med BUP, og det vil redusere uønsket variasjon, sier Morten Grøvli.

- Det vil også være en særdeles god hjelp for alle nytilsatte i avdelingen. 

Arbeidsgruppen som står bak er tverrfaglig sammensatt, og ledet av psykologspesialist, PhD og leder av forskningsutvalget i ABUP, Erling Rognli. 

Arbeidsgruppens øvrige medlemmer er Birgitte Breistein, spesialist i klinisk pedagogikk (BUP Grorud), Espen Aasegg Wasshaug, psykologspesialist (BUP Øvre Romerike), Kjersti Storberg, psykologspesialist (BUP Kongsvinger), Tommy Tollefsen, overlege (BUP Follo) og Marianne Haugvik, psykologspesialist/dr. philos (BUP Furuset).​


Arbeidsgruppen som står bak håndbok i basisutredning.

Arbeidsgruppen består av (f.v.): Birgitte Breistein, spesialist i klinisk pedagogikk (BUP Grorud), Espen Aasegg Wasshaug, psykologspesialist (BUP Øvre Romerike), Erling Rognli, psykologspesialist/PhD (BUP Follo), Kjersti Storberg, psykologspesialist (BUP Kongsvinger), Tommy Tollefsen, overlege (BUP Follo). Marianne Haugvik, psykologspesialist/dr. philos (BUP Furuset) var ikke til stede da bildet ble tatt.