Kompetansebroen lansert

Ny lokal nettportal for helsepersonell styrker gjensidig kompetansedeling

Nettportalen Kompetansebroen skal bidra til å styrke kompetansen og forbedre samhandlingen i sykehusområdet til Ahus. Gjensidig deling av erfaringer, kunnskap og virkemidler skal gjøre samspillet om pasientene bedre.

Publisert 10.01.2017
Ordfører i skedsmo kommune Ole Flæten og Administrerende direktør Øystein Mæland Ahus
Ordfører i Skedsmo kommune Ole Flæten, administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus, dekan ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Gro Jamtvedt i en panelsamtale under lanseringen.

Rosen satt løst da den nye nettportalen ble lansert i Lørenskog hus mandag 9. januar. Statssekretær Lisbeth Normann pekte i sin hilsningstale på at kompetansedeling vekker tillit. 

-­ Det er svært gledelig at dere har fått til et praktisk verktøy for å snakke bedre sammen. Det viktigste er at det gir gode resultater for pasientene, noe jeg er trygg på at det vil.

Innovasjon i praksis

Lisbeth Normann
Statssekretær Normann var glad for at Akershus universitetssykehus (Ahus) har påtatt seg ansvaret med å lede arbeidet med å etablere den nye aktive delingskanalen.

-­ Mange vil se til Kompetansebroen for inspirasjon og ideer. Dette er innovasjon i praksis. Jeg skal gjøre mitt for å fortelle om det dere her har utviklet sammen, sa Normann.

Den nye nettportalen er en kanal for utveksling av kompetanse og praksisnær informasjon mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene. Kompetansebroen skal styrke den gjensidige faglige delingen mellom Ahus, 21 kommuner og tre bydeler i sykehusets opptaksområde, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Felles bevissthet – oppdatert kunnskap

Ansatte på sykehus trenger innsikt i den brede kompetansen som finnes i kommunene.  Ansatte i helsesektoren i kommunene vil ha glede og nytte av opplæringstiltak på sykehuset.

-­ Dette er et meget godt virkemiddel for å motvirke sektortenkning, sa ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten, i en panelsamtale under lanseringen.

-­ I grunnen har vi bare en sektor, og det er menneskene vi er til for. Dette er et virkemiddel som fører oss mange skritt videre i riktig retning, sa Flæten.

Kompetansebroen skal bidra til at pasientene møter medarbeidere i ulike deler av helsesektoren som har felles bevissthet om aktuelle utfordringer, og oppdatert kunnskap om faglig utvikling og relevante tilbud.

Mye å dele

Kompetansebroen skal bidra med nyheter og informasjon som er nyttige for samspillet om pasientbehandlingen, og bidrar til å forbedre pasientflyt og kapasitetsutnyttelse.

-­ Det er en glede å dele, men det er ikke slik at vi ensidig skal overføre kompetanse til kommunene, hvis noen skulle tro det, sa administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus i panelsamtalen.

-­ Det viktige med Kompetansebroen er at delingen går begge veier. Kommunene besitter en annen kompetanse enn oss – som vi er helt avhengige av i vårt arbeid, sa Mæland.

Kompetansebroen vil gi informasjon om kurs, temadager, hospiteringsordninger, seminarer, ulike opplæringstiltak, samt etter- og videreutdanningstilbud. Nettportalen vil også gi felles tilgang til en rekke relevante e-læringskurs.

-­ Dette er et godt virkemiddel for å dele mere og bedre, sa dekan ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Gro Jamtvedt, i samtalen på scenen. -­ Det aller viktigste med dette er at det skal tjene pasientene.

Hanne Merethe Årstein presenterer Kompetansebroen

Skal utvikles videre i samspill med brukerne

Prosjektleder Hanne Merethe Årstein og seniorrådgiver og e-læringskoordinator Boas Krøgh Nielsen presenterte noen av nettportalens muligheter.

-­ Kompetansebroen gjør det enklere for fagfolk med ulik bakgrunn og forskjellige oppgaver. Det skal være et felles sted for deling av ulik kompetanse.

Mange av løsningene som er på plass ble til etter work-shop i mai 2016. Før lanseringen mandag 9. januar var det ny arbeidsøkt hvor 90 medarbeidere fra kommuner, utdanningsinstitusjonene og Ahus ga innspill til videre utviklingen av Kompetansebroen.

-­ Vi ser allerede hva Kompetansebroen kan bety. Utfordringen videre er å fylle den med innhold som er nyttig for brukerne. I dag har de pekt på at det er viktig at portalen blir et levende verktøy, og at innholdet er godt kvalitetssikret, sa Årstein, som snart overlater prosjektlederjobben til Kjersti Sirevåg fra Ahus.

I 2016 har prosjektet mottatt midler fra Helse- og omsorgsdepartementets tilskuddsordning "Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd" og fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

For 2017 er prosjektet delfinansiert av partene, i tillegg til tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Prosjektet skal nå foreslå en drifts- og eierskapsmodell for 2018 og framover, som skal behandles i Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) i juni 2017.

kompetansebroen.no