Nye ansikt i intensivmiljøet

På kort tid har de fått en helt ny arbeidshverdag. Mange Ahus-medarbeidere har forlatt sine vante arbeidsplasser for å bidra nye steder - deriblant i anestesiavdelingen på Nordbyhagen. Mange har jobbet her tidligere, de fleste er helt nye.

Publisert 21.04.2020
Sist oppdatert 10.05.2022
- Fint å være tilbake i praksis, synes Ellen Eie (til venstre) og Gunnvor Flaa Marum, som normalt er spesialrådgivere i administrasjonen, men utdannet intensivsykepleiere. Derfor har de nå forlatt kontoret og troppet opp på intensiven på ubestemt tid.

Ellen Eie og Gunnvor Flaa Marum er normalt spesialrådgivere i Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet på Ahus, men begge er utdannet intensivsykepleiere. De skjønte at deres kompetanse var etterspurt når intensivseksjonen nå har måttet planlegge for opptil 65 samtidige pasienter.

- Med den situasjonen vi er i nå, er det en veldig fin følelse å kunne bidra, sier Gunnvor Flaa Marum.

Det er henholdsvis 13 og 5 år siden de var i praksis som intensivsykepleiere. Nå har de forlatt kontorstolene og gått inn i turnus som intensivsykepleiere på ubestemt tid.

Selv om tilstrømningen av pasienter med Covid-19 har avtatt siden Ahus hadde en topp i midten av mars, forberedes det for at en ny topp vil komme.

God stemning

De har fått opplæring og veiledning på intensivpasienter på Postoperativ seksjon, og de føler seg svært godt mottatt.

- Det er egentlig litt spennende å få være med, og det gir en sterk dugnadsfølelse, sier Ellen Eie. Hun og Gunnvor er imponert over innsatsen i anestesiavdelingen som nå behandler koronapasienter og jobber lange vakter samtidig som de sørger for opplæring til de mange nye medarbeiderne.

Intensivavd

Cirka 30 sykepleiere står klare for kveldsskift på intensiven. Noen har jobbet her i mange år, noen er her for sin første vakt med opplæring.

- Det har vært utrolig hyggelig å komme hit. All honnør til de som tar oss imot, sier Gunnvor Flaa Marum.

Om enn litt rustne i klinisk arbeid, opplever de en klar fordel ved å ha erfaring både fra administrasjon og klinikk.

- Jeg opplever at jeg kjenner sykehuset på en annen måte enn jeg gjorde som sykepleier, og ser ting fra et litt annet perspektiv, sier Ellen Eie, som tror det hadde vært en fordel om også alle i administrasjonen hadde noe erfaring fra klinikk.

Fra dagkirurgi på Ski sykehus

Tonje Moflag jobber vanligvis som sykepleier på dagkirurgisk senter på Ski sykehus. Torsdag 12. mars ble hverdagen brått snudd om, og alle planlagte operasjoner fra 13. mars ble avlyst.

En kvinne iført maske

Tonje Moflag (til høyre) var brått tilbake på intensiven etter et år i ny jobb på Ski DKS.

- Vi fikk beskjed om å møte på jobb på Ahus på mandag, sier Moflag, som er utdannet intensivsykepleier. Hun har tidligere jobbet på intensivavdelingen i syv år, men i 2019 begynte hun i ny jobb på dagkirurgisk senter på Ski sykehus. Hit har hun kortere reisevei, og hun synes det er en god følelse å jobbe med friskere mennesker.

- Brått var jeg tilbake på intensiven på Ahus, hos de dårligste pasientene igjen, sier Moflag, som innrømmer at hun synes det er litt skummelt å komme tilbake, men skjønner at hun trengs:

- Jeg er innstilt på å gjøre en god innsats, og tar en dag av gangen, sier Moflag.

En person i et plagg