Nytt felles telefonnummer til alle akutteam ved Distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Fra 2. januar 2017 blir det ett felles telefonnummer til alle fire akuttteam i DPS, noe som vil bidra til bedre tilgjengelighet.

Publisert 29.12.2016

Telefonnummeret er 67 96 50 00. Deretter får man et tastevalg til riktig akutteam.

Hensikten med felles telefonnummer er økt og enklere tilgjengelighet for pasienter, pårørende, fastleger og kommunehelsetjeneste.

Åpningstider

Akutteamene ved DPS Nedre Romerike, Øvre Romerike og Groruddalen utvider også åpningstiden for telefonhenvendelser frem til kl 17:00. Ved DPS Follo blir åpningstiden uforandret og vil fortsatt være til kl  21:00.