Nytt mottak på kvinneklinikken: – Et betydelig løft

Et nytt mottak for pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp er opprettet på kvinneklinikken. Målet er å redde flere liv.

Publisert 14.09.2023
Samling av mennesker feirer med snorklipping i gang.
Administrerende direktør Øystein Mæland var med på åpningen.
​Etter fem års venting har kvinneklinikken endelig fått et felles mottak for pasienter.

Dette vil fungere som et døgnåpent mottak for alle pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp på avdelingen. Unntakene er fødende og alvorlig syke eller skadde pasienter som går til det store akuttmottaket på Ahus.

– Før har det vært slik at pasientene ble møtt i forskjellige avdelinger. Nå kommer alle til samme sted først, sier prosjektleder og assisterende direktør i kvinneklinikken, 
Hildegunn Faraas.

Et stortingsvedtak i 2020 om innføring av tidlig ultralyd ga Ahus finansiell mulighet til å bygge om flere poliklinikkrom og sikre lokaler til et mottak i femte etasje på Nordbyhagen.​

Nye oppgaver

Blant de ansatte har særlig helsesekretærene fått nye og bredere oppgaver.
Lena Helen Kornsæther, som har tolv års fartstid på Ahus, var på jobb den første dagen mottaket var åpent.

– I tillegg til det vi vanligvis gjør, kan vi blant annet ta blodprøver og assistere legene, sier hun.
Helsesekretærenes rolle i mottaket har utvidet seg for at de skal kunne bistå i en triagering, altså å vurdere alvorlighetsgrad og prioritere behandling basert på pasientenes tilstand.

Dame snakker i telefon.

Lena Helen Kornsæther er på jobb første dag i det nye mottaket.

Kan redde liv

Det var et dødsfall i 2018 som fikk kvinneklinikken til å starte arbeidet mot et eget mottak.

– Vi avdekket flere svakheter i systemene våre, blant annet at akutt henviste pasienter tas imot på fem lokasjoner og av nesten alle ansatte. Et forbedringsforslag var et eget akuttmottak, sier divisjonsdirektør ved kvinneklinikken, Pernille Schjønsby.

Hun forteller at det nye mottaket sannsynligvis kan hindre slike hendelser i framtiden. 

Dame leser opp en tale foran ballonger.

Divisjonsdirektør ved Kvinneklinikken, Pernille Schjønsby, takker for god innsats under prosjektet.

​​Mer organisert og oversiktlig
Marit Vegler Broen er seksjonsleder for både det nye mottaket og observasjonsposten for gravide. Hun har tidligere jobbet ved et tilsvarende mottak på Ullevål sykehus, og bidrar med mye erfaring i det nye mottaket på Ahus.

– Nå blir det mer organisert og oversiktlig enn tidligere, det vil nok bli den største forskjellen. Pasientene blir de samme, men man setter dem i et bedre system, sier Vegler Broen.​

Ansatte smiler i sykehuskorridor.

Ansatte er glade for å åpne dørene til det nye mottaket. Fra venstre: Pernille Schjønsby, Kjersti Linnea Heberg, Anita Sunde, Hildegunn Faraas, Ellen Marie Strøm-Roum og Marit Vegler Broe

​​​Betydelig løft

Et eget akuttmottak på k​vinneklinikken har vært under arbeid siden 2018. 

– Mottaket vil gi et betydelig løft for pasientsikkerheten ved at dedikert personell vil være klare for å ta imot pasientene på en systematisk måte 24/7, sier Schjønsby.

– Mottaket er født og nå er det bare å passe godt på den «nyfødte» slik at den klarer seg fint i barseltiden og blir sterk, sunn og til glede for ansatte og pasienter på kvinneklinikken, sier hun.​

Dame og mann smiler til kamera.

Hildegunn Faraas med blomster fra Øystein Mæland, for innsatsen med prosjektet.