Nytt studietilbud i akuttsykepleie 2016

Høgskolen i Oslo og Akershus har i samarbeid med Ahus og OUS etablert en ny videreutdanning i akuttsykepleie med oppstart januar 2017. Utdanningen er et fulltidsstudium med varighet på ett og et halvt år og gir 90 studiepoeng.

Publisert 15.08.2016
Nytt studietilbudi akuttsykepleie 2016

Utdannelsen i akuttsykepleie gir spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og kritisk syke og skadde pasienter, som kommer til akuttmottaket. Akuttsykepleie handler også om å begrense omfanget av belastninger pasienten kan oppleve i forbindelse med sykdom, skade og behandling, ved å sørge for at pasienten og pårørende opplever trygghet og tillit.

- Som landets største lokalsykehus, med et av Norges travleste akuttmottak, med opp mot 40.000 pasienter gjennom dørene årlig, ser vi et tydelig behov for fagsterke og kompetente sykepleiere , sier avdelingssjef for Akuttmedisinsk avdeling ved Ahus, Maria Seferowicz. 

- Derfor er det svært gledelig at Høgskolen i Oslo og Akershus har satt sammen en utdanning som både ivaretar bredden og kompleksiteten i det akuttmedisinske faget, og at Ahus som sykehus investerer i fremtiden med fire utdanningsstillinger, sier Seferowicz.

Jobben som sykepleier i et akuttmottak byr på stor variasjon i hverdagen. Her møter en alt fra de akutte og alvorlig syke til tilsynelatende friske utredningspasienter. Akuttmottaket er ofte pasientens første møtepunkt med sykehuset. 

I akuttmottaket er det gode muligheter for å jobbe på tvers av de medisinske spesialitetene. Sykepleierne i mottaket er viktige nøkkelpersoner i det tverrfaglige teamarbeide . Ofte må det handles raskt, og sykepleierne kan forvente å ta del i varierte og krevende oppgaver. 

- Med den nye utdanningen vil sykepleierne nå stå enda bedre rustet til de spennende og utfordrende arbeidsoppgavene. Vi håper både interne og eksterne kandidater vil søke, sier Ragnhild Mathisen i Avdeling for kompetanse og utdanning. 

Utdanningsstillingene lyses ut i uke 32 i personalportalen på intranettet og på http://www.ahus.no/, med søknadsfrist 1. september. Søknadsfrist for studiet er 1. september 2016.

For mer informasjon se høgskolens hjemmeside http://www.hioa.no/.