Øker pasientsikkerheten med skanningskontroll

Nå utstyres sykepleierne ved Akershus universitetssykehus (Ahus) med skannere som skal gjøre legemiddelhåndteringen tryggere.

Publisert 03.05.2023
Smilende sykepleier skanner legemidler.
Fagsykepleier Camilla Haugen Hoffmann synes arbeidet med skanningskontroll går veldig fint.
Metoden kalles lukket legemiddelsløyfe (LLS), og brukes nå av seks sengeposter på sykehuset. Sammen med Sykehuset Telemark er Ahus først ute med å innføre deler av den regionale standarden for LLS. 

Metoden skal sikre at pasienter på sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte ved hjelp av elektronisk verifisering.

– Hovedmålet med innføringen er å øke pasientsikkerheten, sier Aina Rødhammer Larsen, lokal prosjektleder for «Regional standard for lukket legemiddelsløyfe». 

Sykepleierne utstyres med en skanner som er koblet til MetaVision, løsningen sykehuset bruker for å ordinere, verifisere og dokumentere legemidler. 

Når alle trinnene i håndtering av legemidler støttes av elektroniske løsninger og henger godt sammen, kalles dette lukket legemiddelsløyfe. En slik elektronisk løsning gjør det lettere å kontrollere legemidlene og sikre pasientens identitet. 

– Vi håper og tror at dette også øker tryggheten for sykepleierne når de håndterer legemidler. Skanningen reduserer risikoen for å gjøre feil. I tillegg gjøres all dokumentasjon automatisk, sier Larsen.

Kvinne ser inn i kameraet.

Prosjektleder Aina Rødhammer Larsen.

Begrenset innføring
Det har i flere år vært forankret at sykehuset skal innføre lukket legemiddelsløyfe, men det var først i 2022 at den regionale standarden var utviklet og det kunne startes opp et lokalt prosjekt. 

I første omgang er det sengepostene for voksne som skal ta arbeidsprosessen i bruk.

– De seks sengeposter som bruker løsningen i dag har vært med i en begrenset innføringsfase. Det betyr at vi per nå bare skanner legemidlene ved klargjøring, sier Larsen. 

– På sikt skal vi også skanne både pasientenes armbånd og legemidler ved administrering slik at disse kan kontrolleres opp mot hverandre.
Gode erfaringer
Allerede er erfaringene gode. Den aller første avdelingen som tok LLS i bruk er Medisinsk sengepost 1 på Ahus Kongsvinger. 

– Arbeidsprosessen ble tatt godt imot. Dette gjør oss enda tryggere på at vi gir riktig medisin til riktig pasient. Med skanningen er det vanskelig å gjøre feil, sier fagsykepleier Camilla Haugen Hoffmann.

Før LLS ble innført måtte sykepleierne velge legemiddel og dokumentere dette manuelt. I dag er skanningen direkte koblet til MetaVision, hvor det også gis et varsel hvis feil medisiner skannes.

– Det øker tryggheten for oss og pasientene, og det er en stor fordel at mye går av seg selv. Det sparer også tid i en travel hverdag, sier Hoffmann.

Les mer om lukket legemiddelsløyfe: