Papirløs sterilisering på Gardermoen

Brukt operasjonsutstyr er ikke helt som kniver og gafler. Rengjøring og sterilisering kan ta opptil et døgn. Ahus Gardermoen kvitter seg nå med flere manuelle kontrollprosesser og blir dermed et av de første i Norge som får papirløs sterilisering.

En mann i blå skjorte
Avdelingsleder Kjersti Fiveland er nødt til å holde god orden

Uten papir blir jobben både renere og raskere unnagjort. 

Skal utstyr til kirurgiske operasjoner brukes om igjen, er det ikke bare å sette det i maskinen som for vanlig middagsoppvask. 

 - Å sterilisere tar minst 4 timer, og da går det fort. Det er ikke uvanlig å regne med at det tar et døgn, sier avdelingsleder Kjersti Fiveland i sterilsentralen på Gardermoen.

Nå kan i alle fall litt av tiden spares inn. Takket være ny programvare kan sykehuset på Gardermoen som et av de første i Norge slutte med daglige manuelle kontroller av selve steriliseringen. Tre av kontrollene er automatisert, og de ansatte behøver ikke gjøre stort mer enn å trykke på «godkjenn» -knappen.  Med det kan de droppe instruksjonshefter og dokumentasjon på papir, som også innebærer en risiko for hygienen. 

- En tredje fordel er at det er sikrere å lagre dette elektronisk enn å samle det opp i permer og papirhefter, sier Kjersti.

Sporing   
På sterilsentralen er det uansett nok å passe på. 

- Her er det ingen som velger sin egen måte å gjøre ting på. Vi MÅ holde orden, sier Kjersti Fiveland. 

Sterilsentralen bidrar til at det som skjer med utstyret blir dokumentert gjennom hele prosessen - fra desinfisering, pakking, sterilisering og utlevering til ny bruk  - og viktigst av alt: dokumentasjon av bruken i pasientens journal. Alt utstyr har et enhetsnummer som gjør at man kan spore seg tilbake og blant annet finne ut hvilken maskin utstyret ble rengjort og sterilisert i. Dokumentasjonen kan brukes helt konkret til å finne mulige årsaker til en infeksjon hos en pasient som har blitt operert. 

Permer og kontrollutstyr plassert ut over et skrivebord

Med automatiserte kontroller blir det mindre utstyr og papir på bordet.​

Vask, sjekk, pakk og steriliser
Utstyret skal innom mange stasjoner før det brukes på nytt.  

En tang brukt til operasjon, for eksempel, kan ha flere deler som først må splittes og vaskes, med en bestemt plassering i vaskemaskinen. Maskinen er utstyrt med spylere som skal sørge for at vannet trenger inn i alle slags kroker og kriker - også gjennom slanger og rør. 

Når operasjonsutstyret er rent og desinfisert, må det sjekkes. Virker det som det skal? Kan tangen fortsatt knipe? 

Neste skritt er å pakke ned utstyret som trengs til den enkelte operasjonen. Noen operasjoner kan kreve 70 enkeltgjenstander -  andre bare 5. 

Timevis med arbeid skal til slutt plomberes med en blå plastlås. Glemmer man den, må alt gjøres på nytt. 

Alle skal inn i sterilisatoren, i bokser med filter, som gjør at utstyret får damp og blir helt tørt til slutt. 

Turen gjennom sterilisatoren tar 1, 5 timer.  

Etterpå må boksene avkjøles. 

Til slutt må teknikeren sjekke og godkjenne at alt sterilisert gods er tørt og helt og deretter godkjenne en graf som viser selve steriliseringen. 

En ny operasjon kan begynne. 

Laborant i blått smittevernutstyr sjekker operasjonsredskaper

Elon Brekka Djuma klargjør utstyr til en hofteoperasjon og tar tiden det trenger. 


Sist oppdatert 19.04.2023