Preanalytisk variasjon og juleinformasjon

Laboratoriene våre mottar daglig mange prøver fra primærhelsetjenesten. Av disse prøvene er størsteparten både merket og behandlet riktig. Likevel er det viktig å ha fokus på preanalyse i en travel hverdag. Preanalytiske variasjoner kan gi usikkerhet i analysesvaret, og ved enkelte tilfeller vil ikke prøven bli analysert.

​Vi deler ​herav noen tips nedenfor:

  1. Sjekk at prøvetakningsglass ikke har gått utpå dato. Vakum svekkes over tid og kan føre til at glassene ikke trekker riktig mengde blod 
  2. Vær påpasselig med å velge riktige prøvetakningsglass, både type og volum. Er du i tvil – ta kontakt med oss på 67 96 94 57
  3. Merk alltid prøvetakningsmaterialet umiddelbart etter prøvetaking. Enten med unik barkodeetikett, eller med pasientens navn, fødsels- og personnummer
  4. Dersom prøvetakningsglass skal sentrifugeres må dette gjøres innen 2 timer etter prøvetakning, og før prøven sendes laboratoriet. Sjekk at gelen danner en barriere mellom blodceller og væske etter sentrifugering 
  5. Ved avpipettert materiale – skriv på overføringsglasset hvilket materiale det inneholder og analyse. Eks. EDTA-plasma/ACTH
  6. Ved bruk av SurePath medie –​ la alltid børstehodet følge med i beholderen (det største kammeret) ved innsending

Transporttider i romjulen
Vår transporttjeneste kjører ordinære transportruter utenom julens helligdager. Mandag 26.12.​2022 (2. juledag) har vi ingen hentetjeneste.

Sist oppdatert 18.04.2023